Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Gweithgareddau Diweddar

Patrick Carlin

'Two peas in a pod? Language Policy and Welsh-medium Education', darlith a dradoddwyd yn Adran Addysg, Prifysgol Vic, Catalwnia. (31/10/2014)

'Valuing the non-statewide language: Evidence from migrants to Catalonia and Wales', papur a draddodwyd yn Symposiwm New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges, Prifysgol Agored Catalwnia, Barcelona (20-22/11/2014)

'Comparing Language Commissioners'. Cynhadledd Flynyddol British Association for Applied Linguistics, Medi 2013‘

‘Language policy in Wales: 100 years in the making’. Cyfres Seminarau Facultat de Filologia, Prifysgol València, Medi 2013

‘(Re)assembling identity: Tutors' and adult learners' reflections from the Welsh for Adults (WfA) sector’. Seminar ar gyfer Cyfres Seminarau Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, 15 Mai 2012

-'Maintaining and Revitalising Minority Languages in their Heartlands',Sabhal Mòr Ostaig UHI, Sleat, Ynys Skye, Yr Alban, 31 Awst - 3 Medi 2011

‘On both sides of the Menai? Planning for language in north-west Wales’. Araith a draddodwyd yn y First Soillse Revitalising Minority Languages Conference, Sabhal Mòr Ostaig, Yr Alban, 01 Medi 2011

‘Language Planning and Policy in Wales’. Darlith a draddodwyd fel rhan o’r modiwl The Culture and Literature of Wales: Wales and the Welsh Language mewn Cyfres o Ddarlithoedd i Fyfyrwyr Prifysgol Colgate, Prifysgol Caerdydd, 08 Ebrill 2011

‘Catalan Language Development in Comparative Perspective: Local Government Doing It On Its Own’. Cyflwyniad yn yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, 30 Mawrth 2011

‘Where did Norma go to work and who took her there? Co-operation and contestation in local language policies in Catalonia’. Papur a gyflwynwyd yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth, 17 Mawrth 2011

‘Doing as they are told? Subregional Language Planning in Wales, the Basque Country and Catalonia’. Papur a gyflwynwyd yn y Joint Sessions of the European Consortium of Political Research, Münster, 25 Mawrth 2010.

'A House of Many Mansions? Political party intervention in local language policy in Wales, the Basque Country and Catalonia’. Papur a gyflwynwyd yn y 3rd Workshop for Cultural Exchanges and Crossroads: Brittany and Wales, Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth, 20 Mawrth 2010

‘Diputaciones, cynghorau sir, neuaddau tref: man geni polisïau iaith cenedlaethol?’, yn seminar Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Eisteddfod Genedlaethol y Bala: Awst 2009.

‘Did you hear the one about LPP and local authorities?’, yn seminar hyfforddi staff Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Caerdydd: Mehefin 2009.

Prif ddiddordeb ymchwil Dr Patrick Carlin yw polisi iaith a chynllunio ieithyddol. Ymhlith ei ddiddordebau cysylltiedig eraill y mae mobileiddio ieithyddol a phleidiau gwleidyddol,  deongliadau beirniadol o gynllunio ieithyddol, cymdeithaseg iaith a gwleidyddiaeth diwylliant.

Diarmait MacGiolla Chríost

Mae Diarmait MacGiolla Chríost yn Gymrawd o’r ‘Royal Geographical Society’ a’r ‘Royal Historical Society’. Mae wedi bod yn ymgynghorydd i’r canlynol: ‘Equality Commission for Northern Ireland’, ‘Standing Advisory Commission on Human Rights in Northern Ireland’, Menter a Busnes, a’r ‘Scottish Highlands and Islands Enterprise’.

Colin H.Williams

Mae Colin Williams yn aelod o Fwrdd Golygyddol:

Simon Brooks (hyd at mis Awst 2013)

Jonathan Morris

Iwan Rees