Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Aelodau ac Ysgolheigion ar Ymweliad

Aelodau Craidd, Prifysgol Caerdydd

Aelodau Cysylltiol

Ysgolheigion ar Ymweliad

Ymwelodd yr Athro Vic Webb, De Affrica â’r Uned, ym mis Hydref 2011, tra bo Martin Normand, Prifysgol Montreal, Canada yn ysgolhaig preswyl rhwng Hydref 1 a Thachwedd 2011. Gweithiodd y ddau gyda’r Athro Colin Williams ar Strategaethau Iaith a Chynllunio Ieithyddol.


Yn ystod mis Mawrth 2011 gweithiodd yr Athro Colin H. Williams gyda Dr Akiko Matsuyama, Tokyo a’r Athro Xavier Lamuella, Prifysgol Gerona, Catalonia. Roedd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar bolisi iaith yng Nghymru ac agweddau ar addysg ddwyieithog.


Ymunodd Dr Julia Barnes â’r Uned ym mis Gorffennaf 2010 ac mae’n cydweithio â’r Athro Colin Williams drwy ymchwilio i bolisi iaith yng Nghymru ac yng ngwlad y Basg. Mae’n cymharu’r hyfforddiant a roddir i athrawon addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Fasgeg.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymweld â ni, cysylltwch â’r:

Athro Colin Williams

Ffon: +44(0)29 208 75657