Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Seminarau Ymchwil

Rhaglen Seminarau Ymchwil 2013-2014

Cynhelir y seminarau (oni nodir yn wahanol) am 5.15pm yn ystafell 1.69 yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd (Estyniad Adeilad y Dyniaethau, Safle Rhodfa Colum). Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol. Os bydd angen rhagor o fanylion arnoch, cysylltwch â'r Athro Diarmait Mac Giolla Chriost.

Croeso cynnes i bawb!

Seminarau sydd i ddod:

25 Mawrth: Yng Nghaerdydd

Damian Walford Davies
'Y Bedd - delweddu ac arysgrifennu'

20 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Lee Rae
‘The Dream of Rhonabwy’: Evidence for a medieval whaling industry in Powys?'


Gweler Hefyd