Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Seminarau, Cynadleddau a Darlithoedd Cyhoeddus

Darlithoedd Cyhoeddus

Darlith a waddolwyd er cof am yr Athro Griffith John Williams (1892-1963), a fu’n darlithio yn y Gymraeg yn y Brifysgol yng Nghaerdydd rhwng 1921 a’i ymddeoliad yn 1957.

Darlithoedd Coffa G J Williams

Cyfres achlysurol o ddarlithoedd Cymraeg a waddolwyd er cof am y bardd mawr o Went, William Thomas (‘Islwyn’; 1832-78).

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil

Yma ceir rhagor o wybodaeth am ddarlithoedd cyhoeddus a seminarau yr Ysgol, gan gynnwys manylion am Ddarlith Goffa G J Williams, Darlith Goffa Islwyn, a'n Seminarau Ymchwil sydd ar agor i'r cyhoedd yn ogystal â staff a myfyrwyr.

Seminarau Ymchwil

Cynadleddau

Y 38ain Gynhadledd Faledi Ryngwladol