Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Canolfannau ac Unedau

Chwilota silffoedd y llyfrgell

Mae’r Ysgol yn gartref i Ganolfan Uwchefrydiau Cymry America ac i Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio.

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America

Sefydlwyd Canolfan Uwchefrydiau Cymry America yn 2001 er mwyn hybu astudio diwylliant, iaith, llên a hanes y Cymry ar gyfandiroedd America, ac yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, Canada a Phatagonia.

Trwy drefnu seminarau, darlithoedd a chynadleddau, trwy gyhoeddiadau, a thrwy hybu cydweithio a chyd-drafod ysgolheigaidd, ei nod yw bod yn ganolbwynt i rwydwaith rhyngwladol o ysgolheigion sy'n ymddiddori mewn maes astudio sydd ar gynnydd cyflym.

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America

Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio

Sefydlwyd yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn gynnar yn 2005 er mwyn ffurfioli diddordebau ymchwil yn Ysgol y Gymraeg ym maes dadansoddi polisi iaith, datblygu methodoleg ac astudiaethau ymddygiad ieithyddol. Nod yr Uned yw arwain datblygiadau cenedlaethol a rhyngwladol ym maes cynllunio ieithyddol. Rhoddir pwyslais neilltuol ar ddeall goblygiadau cymdeithasol, economaidd ac amgylchfydol iaith yn hanesyddol a daearyddol. Mae gwaith yr Uned yn ymestyn o’r lleol i’r byd-eang. Gwneir defnydd o ystod eang iawn o dechnegau ymchwil meintiol ac ansoddol.

Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio