Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

News

Adnoddau Cysylltiedig

Taflen Newyddion Haf 2014 [4.39MB]

Newyddion Diweddaraf yr Ysgol

llyfrYsgol y Gymraeg yn diddanu oedolion yng Ng?yl Llên Plant Caerdydd 2015

05/03/2015

Rhwng 24 a 29 Mawrth eleni bydd awduron a darllenwyr ifanc yn heidio i’r brifddinas ar gyfer trydedd bennod G?yl Llên Plant Caerdydd.punnoedd Caerdydd yn gwobrwyo creadigrwydd

10/11/14

Eleni mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn lansio ysgoloriaethau newydd a fydd yn gofyn i ddarpar fyfyrwyr arddangos eu creadigrwydd.blodyn Hei Mistar Arlywydd! - Ysgol Y Gymraeg yn dathlu gydag arweinydd Iwerddon

30/10/14

Bu Michael D. Higgins, Arlywydd Iwerddon, yng Nghymru am ddeuddydd gyda’i wraig Sabina er mwyn dathlu'r cysylltiadau gwleidyddol, economaidd, addysgol a diwylliannol rhwng y ddwy wlad.Loti Flowers Byw hanes myfyrwraig or Ysgol yn camu nl i oes y Tuduriaid

29/10/14

Mae Loti Flowers, myfyrwraig o Greunant ger Castell Nedd, ar fin cyfnewid bywyd Prifysgol yn y brifddinas am fywyd morwyn gegin yn oes y Tuduriaid gyda chyfres hanes byw newydd S4C, Y Llys.llyfr Nofel ar Y Silff Lyfrau

14/10/2014

Mae Rhyw Flodau Rhyfel, nofel gyntaf Dr Llŷr Gwyn Lewis, sef un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg, wedi’i dewis i fod yn un o gyfrolau’r Silff Lyfrau eleni.rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

14/04/2014

Llongyfarchiadau mawr i holl staff Ysgol y Gymraeg a redodd ras hanner marathon Caerdydd eleni. Ddydd Sul 5 Hydref cwblhaodd Lowri Davies, Kelly Morgan, Glyn Wise a Geoff Wright...punnoedd Enillwyr ysgoloriaethau 2014-15

30/04/2014

Mae nifer o ysgoloriaethau hael ar gael i astudio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Llongyfarchiadau mawr i’n glas fyfyrwyr sydd wedi ennill ysgoloriaethau eleni.Patagonia Hola o Batagonia!

29/09/2014

Enillodd dwy fyfyrwraig ysgoloriaethau gan Ysgol y Gymraeg (trwy haelioni cynllun ‘Prifysgolion Santander’) i deithio i’r Wladfa yn ystod gwyliau’r haf.lliwiauCwrs Cymraeg Caerdydd

14/09/2014

Bu’n wythnos brysur iawn i Ysgol y Gymraeg yr wythnos ddiwethaf wrth inni gynnal Cwrs Cymraeg Caerdydd - cwrs deuddydd i fyfyrwyr y De-orllewin a’r De-ddwyrain sy’n astudio Safon Uwch neu Safon Uwch Gyfrannol Cymraeg.