Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Archif Newyddion 2012-13

Archif Newyddion yr Ysgol o'r flwyddyn academaidd 2012-13:

Plaid CymruBuddugoliaeth i gyn-fyfyriwr yn is-etholiad Ynys Môn

02/08/2013

Mae Rhun ap Iorwerth, un o gynfyfyrwyr Ysgol y Gymraeg, wedi ennill sedd Ynys Môn mewn is-etholiad i'r Cynulliad.  

 

punnoeddYsgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

21/06/2013

Mae’n bleser gan Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wahodd ceisiadau gan unigolion a chanddynt ddiddordeb mewn astudio ar gyfer y ddoethuriaeth gyfrwng Cymraeg uchod.

 

punnoeddYsgoloriaethau MA

11/06/2013

Mae'n bleser gan Ysgol y Gymraeg wahodd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau MA a ariennir gan Brifysgol Caerdydd.  Gwerth yr ysgoloriaethau yw £3,000 a byddant yn cyfrannu’n benodol at y ffioedd dysgu.

 

Wyn JamesAelodau Newydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

02/05/2013

Llongyfarchiadau i’r Athro Colin H Williams a Dr E. Wyn James sydd wedi eu hethol yn aelodau o Gymdeithas Ddysgedig Cymru eleni. 

Angharad NaylorRhestr fer Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr

12/04/2013

Llongyfarchiadau i Dr Angharad Naylor, darlithydd sydd yn gyfrifol am lwybr ail iaith Ysgol y Gymraeg, sydd wedi llwyddo i gyrraedd rhestr fer y Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr fel ‘Aelod staff mwyaf cynorthwyol’. 

 

Ceri ElenLlwyddiant triphlyg i fyfyrwraig PhD

10/04/2013

Mae Ceri Elen Morris, myfyrwraig sy’n dilyn PhD ysgrifennu creadigol yn yr Ysgol, wedi cael Gwanwyn gogoneddus.  Mae ei gwaith creadigol wedi derbyn sylw a chlod ar draws Prydain ac, yn ddiweddar,  wedi arwain at dri llwyddiant aruthrol. 

 

Colin WilliamsAdolygiad o waith hyrwyddo’r Gymraeg yn gymunedol

09/04/2013

Llwyddodd Ysgol y Gymraeg i ennill comisiwn o £23,000 gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad, ar y cyd â Sbectrwm Cyf, o waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe.

 

punnoeddYsgoloriaethau'r Gronfa Ryngwladol

28/03/2013

Mae'n bleser gan Ysgol y Gymraeg wahodd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau’r Gronfa Ryngwladol a ariennir gan Brifysgol Caerdydd.   

 

Awen SchiavoneMyfyriwr MPhil yn ennill gwobr Llais y Dyniaethau

27/03/2013

Enillodd Awen Schiavone, un o'n myfyrwyr MPhil, wobr am gynhyrchu'r poster gorau a'r cyflwyniad gorau...

 

Gwyl Llen PlantGŵyl Llên Plant Caerdydd

18/03/2013

Cyfraniad Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

 

 

Walter Brooks Walter Brooks yn cwblhau PhD

28/02/2013

Llongyfarchiadau i Walter Ariel Brooks sydd wedi cwblhau ei draethawd PhD yn llwyddiannus.

 

Logo FitzalanCynhadledd 'Cymraeg mewn Busnes' Ysgol Uwchradd Fitzalan

08/02/2013

Ar 8 Chwefror 2013, gwahoddwyd Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan yng nghynhadledd flynyddol ‘Cymraeg mewn Busnes’ Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd. 

 

 

Angharad NaylorDiwrnod Adolygu Ail Iaith

31/01/2013

Cynhaliwyd diwrnod adolygu i ddisgyblion ail iaith yr wythnos ddiwethaf yn yr Ysgol.

 

 

Anni LlynCnoi Draenogod

24/01/2013

Mae tri o gynfyfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn cymryd rhan mewn sioe farddol a cherddorol sy’n dathlu’r Sipsiwn Romani yng Nghymru.

 

punnoedd Ysgoloriaethau PhD y Llywydd: (Ail)-ddehongli Amlddiwylliannedd

07/03/2013

Mae'n bleser gan Ysgol y Gymraeg wahodd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau'r Llywydd ar (Ail)-ddehongli Amlddiwylliannedd a ariennir gan Brifysgol Caerdydd.

 

Ceri Elen Gwaith myfyriwr ar y sgrin

19/12/2012

Fe fydd ffilm gan un o’n myfyrwyr ymchwil yn ymddangos ar S4C dros yr Ŵyl. Ceri Elen yw awdures y ddrama ‘Pianissimo’ a fydd yn ymddangos am 9.00 noson Gŵyl San Steffan.

 

cyrchydd Gwefan y Cynllun Sabothol ar ei newydd wedd

13/02/2012

Mae gwefan newydd cwrs uwch y Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg bellach yn fyw.

Lowri Davies Seremoni Wobrwyo’r Cynllun Sabothol

06/12/2012

Nos Iau 4 Rhagfyr 2012 cynhaliwyd seremoni wobrwyo’r Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg yn Neuadd Aberdâr, Corbett Road...

 

Angharad Naylor mewn gwisg ffansi Casglu arian at Plant Mewn Angen

22/11/2012

Yn ystod yr wythnos yn arwain at ddiwrnod Plant Mewn Angen ar 16 Tachwedd, bu Ysgol y Gymraeg yn brysur yn codi arian drwy gynnal gweithgareddau amrywiol.

 

Elin Blake Cipio coron Eisteddfod Powys

15/11/2012

Mae un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi ennill coron Eisteddfod Powys. Mae Elin Blake  yn ei blwyddyn olaf yn astudio’r Gymraeg a Cherdd ac yn dilyn y modiwl Ysgrifennu Creadigol...

 

Juliette Wood 'The Holy Grail - History and Legend'

09/10/2012

Ddydd Mercher 17 Hydref fe fydd Dr Juliette Wood, darlithydd cysylltiol yn Ysgol y Gymraeg, yn lansio ei chyfrol ddiweddaraf  The Holy Grail - History and Legend.