Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Archif Newyddion 2011-12

Archif Newyddion yr Ysgol o'r flwyddyn academaidd 2011-12:

Jessica RumbleGwirfoddoli yn gwneud gwahaniaeth

20/08/2012

Mae Jessica Rumble o Borth-y-rhyd, Cwm Gwendraeth, ar fin cychwyn ar ei blwyddyn olaf yn astudio ar gyfer gradd BA yn y Gymraeg yng Nghaerdydd...

Wyn James Digwyddiadau staff yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol

18/07/2012

Digwyddiadau staff yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg (4-12 Awst 2012)

punnoedd Dwy swydd

10/07/2012

Mae Ysgol y Gymraeg yn hysbysebu dwy swydd newydd ym maes caffael iaith - Cynorthwyydd Ymchwil (Gradd 5) a Chydymaith Ymchwil (Gradd 6).

Anni Llyn Parri Cyn-fyfyrwraig yn cipio’r Goron

19/06/2012

Anni Llŷn Parri a enillodd coron Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Eryri 2012. Enillodd am ddarn o ryddiaith yn dwyn y teitl ‘Egin’.

Diarmait Mac Giolla Chriost Cyhoeddi cyfrol newydd

30/05/2012

Mae cyfrol newydd yn trafod y Wyddeleg, Pŵer Symbolaidd a Thrais Gwleidyddol yng Ngogledd Iwerddon rhwng 1972 a 2008 wedi cael ei gyhoeddi gan  Dr Diarmait Mac Giolla Chríost, darllenydd yn Ysgol y Gymraeg.

Mair Rees Mair Rees yn cwblhau PhD

24/05/2012

Llongyfarchiadau mawr i Mair Rees ar gwblhau ei thraethawd PhD yn llwyddiannus.

sialc Cyn-fyfyrwyr yn cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn

24/05/2012

Mae un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi cyrraedd rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2012. Graddiodd Rhian Dickenson yn y Gymraeg a Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2006.

meicroffon Y myfyrwyr yn ennill y Stomp am y pedwerydd tro yn y olynol

30/04/2012

Cynhaliwyd y Stomp flynyddol rhwng myfyrwyr a staff Ysgol y Gymraeg nos Wener 27 Ebrill yn y Bunk House gyda’r stompfeistri Llŷr Gwyn Lewis a Gruffudd Owen.

Sioned Davies Yr Athro Sioned Davies yn gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru

27/04/2012

Llongyfarchiadau i'r Athro Sioned Davies ar gael ei hethol i fod yn gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

 

baner canada Meithrin cysylltiadau â Chanada a Chomisiynydd y Gymraeg

27/04/2012

Yr wythnos hon croesawodd Ysgol y Gymraeg criw o ysgolheigion o Ganada. Fel rhan o’u hymweliad cynhaliwyd seminar ymchwil ar y cyd rhwng yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio...

 

John Caulfield Blogwyr a defnyddwyr Twitter Gwyddeleg a’u lle ar y we

23/03/2012

Ym mis Ebrill bydd John Caulfield, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, yn cyflwyno papur mewn seminar ar y thema ‘Ieithoedd a Chyfryngau Cymdeithasol’ a gynhelir ar y cyd gan...

Simon Brooks Talu teyrnged i ‘Tynged yr Iaith’

13/02/2012

Er mwyn nodi’r hanner can mlynedd ers i Saunders Lewis draddodi  ei ddarlith 'Tynged yr Iaith', bydd Radio Cymru yn darlledu 5 darlith fer gan unigolion amlwg yng Nghymru.

llyfrBook Drum yn hyrwyddo The Mabinogion

13/02/2012

Mae cyfrol yr Athro Sioned Davies The Mabinogion wedi cyrraedd y wefan Book Drum.Gwefan sy’n cynnwys gwybodaeth am lyfrau yw Book Drum. Nod y wefan yw creu cronfa amlgyfrwng...

cyrchydd Gwefan y Cynllun Sabothol ar ei newydd wedd

13/02/2012

Mae gwefan newydd cwrs uwch y Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg bellach yn fyw.

Llion Pryderi Roberts Llion Pryderi Roberts yn cwblhau PhD

18/01/2012

Llongyfarchiadau mawr i Llion Pryderi Roberts ar gwblhau ei draethawd PhD yn llwyddiannus.

Luciana Cordo Russo Y Mabinogion yn denu myfyrwyr

16/12/2011

Mae Luciana Cordo Russo yn dod o Buenos Aires yn yr Ariannin, ac er nad oes ganddi gysylltiad â Chymru, mae hi wedi dod i Gymru i astudio yn Ysgol y Gymraeg o dan nawdd Banco Santander.

punnoedd Ysgoloriaethau AHRC

21/11/2011

Mae'n bleser gan Ysgol y Gymraeg wahodd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau PhD 2012 mewn Astudiaethau Celtaidd a ariennir gan yr AHRC.

John Caulfield Y Wyddeleg yng Nghaerdydd

24/10/2011

Mae un o fyfyrwyr ôl-raddedig Ysgol y Gymraeg wedi ymddangos ar raglen deledu Wyddeleg yn ddiweddar. Mae John Caulfield, sy’n dod yn wreiddiol o Wexford yn Iwerddon...

Cynllun Sabothol Lansio’r Cynllun Sabothol

21/10/2011

Nos Iau 13 Hydref 2011 lansiodd Ysgol y Gymraeg ei chyfraniad i’r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg yn Neuadd Aberdâr, Corbett Road, lle bu’r Gweinidog dros Addysg, Leighton Andrews...

Rhiannon Marks Aelod newydd o staff

28/09/2011

Mae Ysgol y Gymraeg yn croesawu aelod newydd o staff. Mae Dr Rhiannon Marks wedi’i phenodi’n diwtor yn yr Ysgol.

punnoedd Gwobr Goffa G.J. Williams

01/09/2011

Llongyfarchiadau mawr i Jessica Rumble o'r flwyddyn gyntaf ac Owain Lewis o’r drydedd flwyddyn ar ennill Gwobr Goffa G.J. Williams 2011.