Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Archif Newyddion 2010-11

Archif Newyddion yr Ysgol o'r flwyddyn academaidd 2010-11:

Rhys Iorwerth Llwyddiant i’r Ysgol yn yr Eisteddfod

17/08/2011

Go brin fod llawer o barau wedi ennill Cadair, Coron a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod rhyngddynt. Fodd bynnag, mae T James Jones a’i wraig Manon Rhys o Gaerdydd yn un ohonynt.

blodyn Ysgol Haf

28/07/2011

Mae’r Ysgol Haf Cymraeg i Oedolion, a gynhelir drwy gydol mis Gorffennaf a mis Awst, yn cynnig cyrsiau preswyl a dibreswyl ar gyfer dysgwyr y Gymraeg o bob lefel a gallu.

ysgrif Y Gŵr Cadarn: DVD ar Werth

13/07/2011

Mae un o ddramâu cynharaf y Gymraeg wedi cael ei hadfywio er mwyn diddanu ac addysgu cynulleidfaoedd unwaith eto.

pensiliau Swydd Tiwtor

22/06/2011

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn hysbysebu swydd tiwtor am gyfnod o 10 mis, i ddechrau 1 Medi 2011.

llyfrau Buddsoddi yn y Cynllun Sabothol Cenedlaethol

17/06/2011

Mae Ysgol y Gymraeg yn croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i fuddsoddi yn y Cynllun Sabothol Cenedlaethol ac yn edrych ymlaen yn fawr at barhau i gyfrannu at y prosiect.

Llyr Gwyn Lewis Myfyriwr yn cipio’r Gadair am yr eildro

09/06/2011

Llŷr Gwyn Lewis yw Prifardd Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Abertawe a'r Fro 2011. Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i Llŷr, sy’n fyfyriwr ôl-raddedig yn Ysgol y Gymraeg, ennill y gystadleuaeth.

papur newydd Y Gymraeg yng Nghaerdydd ar y brig o hyd

03/05/2011

Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd sydd ar y brig ym Mhrydain eto eleni ar gyfer Astudiaethau Celtaidd, yn ôl arolwg diweddar yn The Complete University Guide...

punnoedd Ysgoloriaethau Israddedig y Brifysgol

15/04/2011

Congratulations to Osian Gruffydd from the second year and Owain Rhys Lewis from the final year who have won the University Undergraduate Scholarships 2010/11.

meicroffon Y myfyrwyr yn ennill y Stomp eto eleni

05/04/2011

Cynhaliwyd y Stomp flynyddol rhwng myfyrwyr a staff Ysgol y Gymraeg ar nos Iau 31 Mawrth ym mar Nos Da yng Nghlan-yr-afon.

elidir Myfyriwr PhD a'i gyfres gomedi newydd

30/03/2011

Mae Elidir Jones o Fangor yn fyfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg a’r Ysgol Saesneg Cyfathrebu ac Athroniaeth. Mae hefyd yn un o sgriptwyr y gyfres gomedi  ‘Ddoe am Ddeg’ sydd newydd...

to y Senedd Myfyrwyr Colgate yn cwrdd â gweinidogion y Cabinet yn y Senedd

29/03/2011

Bob blwyddyn, yn ystod semester y gwanwyn, daw myfyrwyr o Brifysgol Colgate ym Madison County, Efrog Newydd draw i Brifysgol Caerdydd fel rhan o’u Rhaglen Astudio Dramor...

trwyn coch Casglu arian at Comic Relief

21/03/2011

Yn ystod yr wythnos yn arwain at ddiwrnod y Trwynau Cochion ar 18 Mawrth, bu Ysgol y Gymraeg yn brysur yn codi arian drwy gynnal gweithgareddau amrywiol.

sialcDiwrnod Profiad Cymraeg i Ddisgyblion TGAU

11/03/2011

Ddydd Gwener 11 Mawrth cynhaliwyd Diwrnod Profiad Cymraeg blynyddol Ysgol y Gymraeg. Mynychodd dros 30 o ddisgyblion a phob un ohonynt yn paratoi ar gyfer eu harholiad TGAU.

llyfrgell Prifysgol Caerdydd yn agor Coleg y Graddedigion

04/02/2011

Mae Prifysgol Caerdydd wedi sefydlu coleg newydd i raddedigion a fydd yn cyfuno gwaith y pedair Ysgol i Raddedigion a gweithgarwch ymchwil ôl-raddedig y Canolfan y Graddedigion.

calon‘Gwib Garu’ yn Ysgol Uwchradd Caerdydd

03/02/2011

I ddathlu diwrnod Santes Dwynwen (nawdd sant cariadon Cymru) ar 25 Ionawr gwahoddwyd Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan yn nigwyddiad ‘Gwib Garu’ Ysgol Uwchradd Caerdydd.

llyfrau Cynhadledd ‘Cymraeg mewn Busnes’ Ysgol Uwchradd Fitzalan

10/12/2010

Ym mis Rhagfyr gwahoddwyd Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan yng nghynhadledd flynyddol Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd.

dyn yn darllen Cynhadledd Flynyddol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion

15/11/2010

Yr wythnos hon, bydd ymchwilwyr o'r prosiect ymchwil ar y Gymraeg fel ail iaith ymhlith oedolion yn cynnal gweithdy fel rhan o'r Gynhadledd Flynyddol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion.

wynebDathlu’r Dyniaethau

12/11/2010

Mae Prifysgol Caerdydd wedi lansio cyhoeddiad newydd yn dathlu rhai o straeon y Dyniaethau yng Nghaerdydd.

llyfrau Pedair Ysgoloriaeth newydd gwerth £3,000

05/11/2010

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol newydd yn cynnig ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr israddedig.

punnoedd Ysgoloriaethau ar gael ar gyfer Astudio Ôl-raddedig

04/11/2010

Mae Ysgol y Gymraeg yn gwahodd ceisiadau ar gyfer ysgoloriaethau ôl-raddedig 2011/12 a ariennir gan yr AHRC. Mae’r ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr sydd am ddilyn cwrs Meistr mewn Astudiaethau Celtaidd neu PhD mewn Ysgrifennu Creadigol...

cyrchyddYsgol y Gymraeg ar Facebook a Twitter

28/10/2010

Mae Ysgol y Gymraeg yn lansio ei phresenoldeb ar y gwefannau rhwydweithio Facebook a Twitter. Rydym yn lansio grŵp arbennig ar Facebook...

cebl Myfyrwyr yn dangos eu dawn greadigol

27/10/2010

Yng Ngŵyl Llên y Lli 2010 bydd ein myfyrwyr ar flaen y gad. Gŵyl flynyddol a drefnir gan yr Academi yw Llên y Lli sy’n cyflwyno llenyddiaeth sy’n torri tir newydd...

Jenny Marshall Dau aelod newydd o staff

11/10/2010

Mae Ysgol y Gymraeg yn croesawu dau aelod newydd o staff. Mae Dr Patrick Carlin a Miss Jennifer Marshall wedi’u penodi’n Gydymaith ac yn Gynorthwyydd Ymchwil...

llyfr Gwobr Goffa G.J. Williams

07/09/2010

Llongyfarchiadau mawr i Osian Gruffydd a Robert Mansel Lewis o'r flwyddyn gyntaf a Lisa Sheppard a Hanna Hopwood o’r drydedd flwyddyn...