Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Archif Newyddion 2009-10

Archif Newyddion yr Ysgol o'r flwyddyn academaidd 2009-10:

Gwennan Evans Ysgoloriaeth Emyr Feddyg

18/08/2010

Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd dyfarnwyd Ysgoloriaeth Emyr Feddyg 2010 i Gwennan Evans.

 

Julia Barnes Cymharu’r sefyllfa yng Nghymru ac yng Ngwlad y Basg

20/07/2010

Rydym yn croesawu’r Dr Julia Barnes i Ysgol y Gymraeg am gyfnod o chwe mis.

 

Llyr Gwyn LewisLlyr Gwyn Lewis yn ennill cadair yr Urdd

17/06/2010

Llŷr Gwyn Lewis enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd 2010. Mae’n yn gyn-fyfyriwr Ysgol y Gymraeg, ac ar ôl treulio blwyddyn yn Rhydychen...

 

llyfrgell 2 Swydd Ymchwil

04/06/2010

Gwahoddir ceisiadau am ddwy swydd ymchwil i weithio ar brosiect ymchwil i wella’r modd y trosglwyddir yr iaith Gymraeg i oedolion.

 

papur newydd Y Gymraeg yng Nghaerdydd ar y brig ym Mhrydain

21/05/2010

Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd sydd ar y brig ym Mhrydain ar gyfer Astudiaethau Celtaidd, yn ôl arolwg diweddar...

 

ysgrif Y Gwr Cadarn: Perfformiad Cyntaf ers 426 o flynyddoedd (fwy neu lai)

19/05/2010

Mae un o ddramâu cynharaf y Gymraeg, Y Gŵr Cadarn, yn cael ei hadfywio er mwyn diddanu ac addysgu cynulleidfaoedd unwaith eto.

 

Anni Llyn Cyn-fyfyrwraig yn cyflwyno gwasanaeth newydd i blant Cymru

06/05/2010

Mae Anni Llŷn Parri, cyn-fyfyrwraig yn Ysgol y Gymraeg, yn un o gyflwynwyr y rhaglen newydd ‘Stwnsh’ ar Planed Plant.

 

punnoedd Grant ar gyfer Ymchwil ar Drosglwyddo’r Gymraeg i Oedolion

29/04/2010

Mae tîm o ymchwilwyr a leolir yn Ysgol y Gymraeg wedi ennill grant o fwy na £300,000 gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i gynnal ymchwil...

 

llyfrau Yr Ysgolion Cymraeg mewn Cyd-destun Rhyngwladol

29/04/2010

Ar 19 Ebrill, cynhaliwyd cynhadledd ar ‘Yr Ysgolion Cymraeg mewn Cyd-destun Rhyngwladol’ dan nawdd yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio...

 

Clorian Llygad ar y Gyfraith

28/04/2010

Mae Seán Ó Conaill, myfyriwr PhD yn Ysgol y Gymraeg, wedi cyfrannu at lyfr newydd sy’n ymwneud â’r Gyfraith a’r Wyddeleg.

 

Ceri Elen a stol y stomp Y myfyrwyr yn ennill y Stomp

22/04/2010

Mae gornest rhwng beirdd brwd Ysgol y Gymraeg wedi tyfu’n dipyn o draddodiad erbyn hyn...

 

Sam Lloyd-Williams Rhaglen Welsh Tenor

31/03/2010

Ymddangosodd un o yfyrwyr y drydedd flwyddyn ar raglen BBC Cymru Welsh Tenor ar 31 Mawrth 2010.

 

Ceri Elen Drama gerdd newydd gan Ceri Elen

25/03/2010

Drama gerdd newydd sbon yw ‘Heb ei Fai...’ a ysgrifennwyd ar y cyd gan Ceri Elen ac Eilir Owen Griffiths.

 

Simon Brooks Dr. Simon Brooks i gadeirio Panel Beirniaid Llyfr y Flwyddyn

23/03/2010

Mae'r Dr. Simon Brooks wedi ei benodi'n Gadeirydd Panel Beirniaid Cymraeg cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn ar gyfer 2011.

 

Baner yr Ariannin Cysylltu Prifysgol Caerdydd a Phatagonia

23/02/2010

Mae staff o Brifysgol Genedlaethol Patagonia San Juan Bosco yn Ariannin yn ymweld ag Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd am bythefnos fel rhan o gynllun a ariennir gan Banco Santander.

 

Megan Williams Myfyrwraig yn cyrraedd rownd derfynol ‘Cân i Gymru 2010’

22/02/2010

Mae Megan Williams, myfyrwraig yn ei blwyddyn gyntaf yn Ysgol y Gymraeg, wedi cyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth Cân i Gymru eleni.

 

T. James JonesT. James Jones yn cael ei enwi’n Archdderwydd

22/02/2010

Y Prifardd T. James Jones, Jim Parc Nest, sy’n ddarlithydd cysylltiol yn Ysgol y Gymraeg, yw Archdderwydd etholedig newydd yr Eisteddfod Genedlaethol.

 

John Caulfield John Caulfield yn ymuno â’r Ysgol

02/02/2010

Mae John Caulfield, sy’n dod yn wreiddiol o Wexford yn Iwerddon, wedi ymuno ag Ysgol y Gymraeg fel myfyriwr PhD.

 

punnoedd Ysgol y Gymraeg yn noddi Gwobrau CBAC

12/01/2010

Eleni, mae Ysgol y Gymraeg wedi noddi dwy wobr a drefnir gan Gyd-Bwyllgor Addysg Cymru. Cyflwynir y gwobrau i’r myfyrwyr safon Uwch a enillodd y marciau uchaf yn arholiadau mis Mehefin 2009.

 

llyfrau Cynhadledd ‘Cymraeg mewn Busnes’ Ysgol Uwchradd Fitzalan

07/01/2010

Ym mis Rhagfyr gwahoddwyd Ysgol y Gymraeg i gymryd rhan yng nghynhadledd flynyddol Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd.

 

Ceri Elen Ceri Elen yn cipio gwobr Taliesin

22/12/2009

Llongyfarchiadau mawr i Ceri Elen, tiwtor ar y modiwlau Sgriptio, Ysgrifennu Creadigol a Drama yn Ysgol y Gymraeg, ar ennill cystadleuaeth monolog y cylchgrawn llenyddol Taliesin.

 

Lois Barrar yn fabi Casglu arian i Blant mewn Angen

26/11/2009

Yr wythnos ddiwethaf bu Ysgol y Gymraeg yn brysur yn casglu arian ar gyfer Plant mewn Angen 2009. Gofynnwyd i’r myfyrwyr edrych ar luniau o aelodau’r staff yn blant...

 

Angharad GeorgeAngharad George yn cwblhau PhD

16/11/2009

Llongyfarchiadau mawr i Angharad George ar gwblhau ei thraethawd PhD yn llwyddiannus.

 

Sioned Davies Urddo'r Athro Sioned Davies

06/11/2009

Fore Sadwrn 24 Hydref, urddwyd yr Athro Sioned Davies yn aelod o Orsedd y Beirdd, Eisteddfod Powys, am ei chyfraniad i lenyddiaeth a diwylliant Cymru.

 

Patagonia Cymraeg ag acen Sbaenaidd

19/10/2009

Am wythnos ym mis Hydref bydd Walter Brooks, cynorthwyydd ymchwil a thiwtor iaith yn Ysgol y Gymraeg, yn mynychu cynhadledd yr American Folklore Society yn Boise, Idaho.

 

YsgrifCymrawd Fulbright yn ymweld â'r Ysgol

07/10/2009

Ym mis Medi 2009, daeth Dr Sarah Campbell atom ar ysgoloriaeth Fulbright o'r Unol Daleithiau. Bydd hi'n cynnal seminar yn yr Ysgol ar 13 Hydref...

 

Llion Pryderi RobertsYsgoloriaeth Emyr Feddyg

16/09/2009

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Emyr Feddyg 2009 i Llion Pryderi Roberts, Tiwtor Iaith yn Ysgol y Gymraeg, am bennod gyntaf ei nofel Llewych.

 

Tudalennau llyfrGwobr Goffa G.J Williams

15/09/2009

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Pritchard a Caroline McManus o'r flwyddyn gyntaf ac Elain Llwyd a Llŷr Gwyn Lewis o’r drydedd...