Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Archif Newyddion 2008-09

Archif Newyddion yr Ysgol o'r flwyddyn academaidd 2008-09:

Aduniad Ysgol y GymraegAduniad ar faes yr Eisteddfod

17/07/2009

Cynhelir aduniad i gyn-fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol yr Ysgol am 1.00 bnawn Iau 6ed o Awst ym Mhabell Prifysgol Caerdydd.

 

Clawr Cwrw am ddimCwrw am ddim

17/07/2009

Nid yn aml y bydd myfyriwr israddedig yn cyhoeddi cyfrol yn ystod ei gwrs gradd. Ond nid myfyriwr cyffredin mo Chris Cope.

 

Criw o fyfyrwyr yn graddioSeremoni raddio i'w chofio

15/07/2009

Cafwyd seremoni raddio i’w chofio yn Neuadd Dewi Sant. Croesawyd myfyrwyr, eu rhieni...

 

Cap graddioCanlyniadau gradd

30/06/2009

Llongyfarchiadau mawr i’r holl fyfyrwyr a raddiodd eleni. Cafwyd canlyniadau arbennig...

 

WashingtonYsgol y Gymraeg yng Ngŵyl Smithsonian

26/06/2009

Bydd gan Washington DC, prifddinas yr Unol Daleithiau, ymdeimlad cryf o Gymreictod, gan mai Cymru fydd y brif wlad yng Ngŵyl ...

 

Dr Simon BrooksCyhoeddi cyfrol newydd

10/06/2009

Cyhoeddwyd cyfrol newydd gan y Dr Simon Brooks, Yr Hawl i Oroesi, gyda lansiad llwyddiannus, a nifer o gyfweliadau ar y cyfryngau.

 

Cerys MatthewsAdar Drycin

09/06/2009

Ym mis Mehefin cafwyd perfformiad cyntaf Cwmni Drama Ysgol y Gymraeg, dan gyfarwyddyd Ceri Elen, ein Tiwtor Ysgrifennu Creadigol.

 

Cerys MatthewsCerys Matthews yn dod yn ôl i Ysgol y Gymraeg

08/06/2009

Rai blynyddoedd yn ôl, astudiodd y gantores Cerys Matthews y Gymraeg yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Mewn rhaglen ar BBC2 nos Wener, 12 Mehefin...

 

Logo yr Urdd
Llwyddiant Ysgubol yn yr Urdd

01/06/2009

Cafodd Aelwyd y Waun Ddyfal lwyddiant arbennig yn Eisteddfod yr Urdd eleni, dan arweiniad Huw Foulkes sy’n dilyn cwrs MA yn y Gymraeg...

 

Papur newyddY Gymraeg yng Nghaerdydd ar y brig yng Nghymru

20/05/2009

Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd sydd ar y brig yng Nghymru, yn ôl arolwg diweddar yn yr Independent .

 

PunnoeddLlwyddiant yn yr Ysgoloriaethau Israddedig

23/04/2009

Dyfarnwyd Ysgoloriaethau Mynediad Israddedig Ysgol y Gymraeg gwerth £400 yr un ar gyfer 2009-10 i'r myfyrwyr canlynol...

 

Llion Roberts Amser i Farddoni

06/04/2009

Llongyfarchiadau i Llion Pryderi Roberts sy'n Ymchwilydd Cynorthwyol yn yr Ysgol, ar ennill Ysgoloriaeth Awdur Newydd yr Academi...

 

Logo FIONTAR Ysgoloriaethau Ôl-raddedig ar gael

30/03/2009

Cynigir 5 ysgoloriaeth (ffioedd yn unig) ar gyfer ein rhaglenni ôl-raddedig: MA yn y Gymraeg, MA mewn Astudiaethau Gwerin a Graddau Ymchwil (MPhil/PhD)...

 

 

Sion Ifan, Llywydd y Gym Gym yn dathlu yn yr Eisteddfod Ryng-GolegolLlwyddiant Ysgubol yn Eisteddfod Ryng-Golegol 2009

15/02/2009

Prifysgol Caerdydd a ddaeth i’r brig yn yr Eisteddfod Ryng-Golegol yn Abertawe eleni wrth i’r Gym Gym ddisgleirio yn y rhan fwyaf o’r cystadlaethau...

 

 

Llyfr ysgrifennu a beiro
Ysgoloriaeth ar gyfer MA yn y Gymraeg

04/03/2009

Cynigir ysgoloriaeth lawn i fyfyrwyr sydd am ddilyn cwrs meistr sy'n canolbwyntio ar Ysgrifennu Creadigol. Y dyddiad cau yw 27 Mawrth 2009...

 

Arwydd ffordd ym MhatagoniaCryfhau ein perthynas â'r Wladfa

27/02/2009

Mae datblygiadau cyffrous ar y gweill dan nawdd Banco Santander a fydd yn galluogi'r Ysgol i ymestyn ei chysylltiadau â Phrifysgolion yn y Wladfa ymhellach...

 

 

Ymwelydd yn dod ag arbenigedd o Tsieina i Gaerdydd

17/02/2009

Bydd dulliau dysgu'r Saesneg fel ail iaith yn Tsieina yn cael eu rhannu gyda staff a myfyrwyr Ysgol y Gymraeg a’i Chanolfan Cymraeg i Oedolion, fel rhan o brosiect ymchwil cyffrous...

 

 

Dr Juliette WoodLlwyddiant llyfr y Dr Juliette Wood

06/02/2009

Llongyfarchiadau i’r Dr Juliette Wood ar lwyddiant ei chyfrol ddiweddar, The Eternal Chalice. Mae’r llyfr wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Samuel Johnson...

 

 

Yr Athro Colin WilliamsStrategaeth Iaith Newydd i Iwerddon

20/01/2009

Bu'r Athro Colin H Williams, sy'n aelod o Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yr Ysgol, yn gweithio fel rhan o grŵp o arbenigwyr yn FIONTAR, Prifysgol Dinas Dulyn..

 

 

Llawysgrif CerddCystadleuaeth Côr Cymru 2009

05/01/2009

Llongyfarchiadau i Aelwyd y Waun Ddyfal ar sicrhau lle yn rownd gyn-derfynol Côr Cymru 2009, a noddir gan S4C...

 

 

Tarten NadoligCasglu arian at Gymorth Cristnogol

13/12/2008

Roedd Swyddfa'r Ysgol yn brysurach nag arfer ddoe wrth i'r staff a'r myfyrwyr alw heibio am fins peis a charolau...

 

 

Michael Harvey Storïwr Rhyngwladol yn ymweld â'r Ysgol

24/11/2008

Croesawyd y storïwr rhyngwladol Michael Harvey i'r Ysgol heddiw, i berfformio Ail Gainc y Mabinogi fel rhan o'r modiwl israddedig Pedeir Keinc y Mabinogi...

 

 

Geraldine LublinDoethuriaeth ar Batagonia

23/11/2008

Llongyfarchiadau i Geraldine Lublin, sy'n wreiddiol o'r Ariannin, ar ennill gradd doethuriaeth...

 

 

Baner ValenciaGwaith ymchwil yn Falensia

20/11/2008

Bydd Yr Athro Colin H Williams yn cwrdd â phennaethiaid rheoleiddio ieithyddol a sosio-ieithyddwyr yn Falensia yr wythnos nesaf..

 

 

Stôl y stompLlwyddiant i'r myfyrwyr

13/11/2008

Cynhaliwyd Stomp lwyddiannus yn Undeb y Myfyrwyr pryd y cafwyd cystadlu brwd rhwng myfyrwyr a staff Ysgol y Gymraeg. Daeth dros 100 o fyfyrwyr ynghyd...

 

 

David Stansfield Y rhod yn troi

28/10/2008

Llongyfarchiadau mawr i David Stansfield, a raddiodd yma yn 2007, ar ei benodiad yn diwtor iaith yn ein Canolfan Cymraeg i Oedolion, lle'r oedd yn fyfyriwr sawl blwyddyn yn ôl...

 

Walter BrooksNiwtraleiddio'r Gymraeg ym Mhatagonia

07/10/2008

Cyhoeddwyd erthygl gan Walter Brooks yn rhifyn cyfredol Y Traethodydd ar ddirywiad y Gymraeg ym Mhatagonia...

 

Sr Diarmait Mac Giolla ChriostYmchwil Eco-ieithyddol yn Awstralia

22/09/2008

Bydd y Dr Diarmait Mac Giolla Chríost yn Awstralia fel Ysgolhaig ar Ymweliad yn yr Adran Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Sydney a'r Ysgol Ieithoedd ac Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Melbourne...

 

SmithsonianGŵyl Bywyd Gwerin y Smithsonian, Washington 2009

01/09/2008

Mae'r Ysgol yn cydweithio â Sefydliad y Smithsonian, wrth iddynt baratoi rhaglen arbennig ar ddiwylliant gwerin Cymru ar gyfer yr Ŵyl Bywyd Gwerin yn 2009...