Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Archif Newyddion 2007-08

Archif Newyddion yr Ysgol o'r flwyddyn academaidd 2007-08:

Anni LlŷnLlwyddiant ein myfyrwyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol

11/08/2008

Llongyfarchiadau gwresog i'n myfyrwyr a fu'n llwyddiannus dros ben yn yr Eisteddfod eleni...

 

mwynhau'r aduniad Aduniad arbennig

08/08/2008

Cynhaliwyd aduniad i gyn-fyfyrwyr yr Ysgol eleni i ddathlu pen-blwydd y Brifysgol a'r Ysgol yn 125...

 

Dr E. Wyn James Lansio cyfrol newydd sbon

07/08/2008

Cafwyd lansiad llwyddiannus o'r gyfrol gyntaf yn y gyfres "Gwerin Gwlad" ar Faes yr Eisteddfod eleni...

 

Rhodri Morgan Rhodri Morgan yn ymweld â'r Ysgol

29/09/2008

Agorwyd y Gynhadledd Faledi Ryngwladol eleni gan y Prif Weinidog Rhodri Morgan.

 

Dr E. Wyn James Urddo'r Dr E. Wyn James â'r Wisg Wen eleni

26/06/2008

Bydd y Dr E. Wyn James yn cael ei urddo â'r wisg wen yn Eisteddfod Caerdydd a'r Cylch eleni.

 

Yr Athro Colin Williams Comisiynwyr Iaith

25/05/2008

Mae'r Athro Colin Williams wedi ennill grant ymchwil o £6337 gan yr Academi Brydeinig i archwilio systemau rheoleiddio iaith yn yr UDA, Canada ac Iwerddon

 

Eirian JonesEirian Jones yn ennill MPhil

24/06/2008

Llongyfarchiadau mawr i Eirian Jones ar lwyddo yn ei MPhil. Teitl ei thraethawd oedd 'B. T. Hopkins - Bardd Gwlad?'.

 

Huw FoulkesHuw Foulkes yn ennill y Fedal Ddrama

28/05/2008

Llongyfarchiadau mawr i Huw Foulkes ar ennill y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd.

 

Cath Pugh Cath Pugh yn ennill MA mewn Astudiaethau Gwerin

27/05/2008

Llongyfarchiadau mawr i Cath Pugh, Gweinyddydd yr Ysgol, ar ennill MA mewn Astudiaethau Gwerin, gyda chlod.

 

Ysgoloriaethau Mynediad Israddedig

24/04/2008

Dyfarnwyd Ysgoloriaethau Mynediad Israddedig Ysgol y Gymraeg gwerth £400 yr un ar gyfer 2008/09 i'r myfyrwyr iaith gyntaf canlynol...

 

Clawr y Mabinogi Cyhoeddi Clawr Meddal o'r Mabinogion

17/04/2008

Cyhoeddwyd fersiwn clawr meddal o gyfieithiad yr Athro Sioned Davies o chwedlau'r Mabinogion yn y gyfres World's Classics (Gwasg Prifysgol Rhydychen).

 

Stomp i ddathlu Dydd Gwyl Ddewi

03/03/2008

I ddathlu dydd Gŵyl Ddewi eleni fe gafwyd noson hwyliog o farddoni, cynganeddu a miri rhwng staff a myfyrwyr yr Ysgol mewn Stomp arbennig yn Undeb y Myfyrwyr.

 

Ifan Pleming Llwyddiant yn yr Eisteddfod Rhyng-Gol

16/02/2008

Llongyfarchiadau mawr i'n myfyrwyr - cawsant lwyddiant ysgubol yn y cystadlaethau Ysgrifennu Creadigol yn yr Eisteddfod a gynhaliwyd yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.

 

Dr Juliette Wood Dr Juliette Wood yn cyfrannu at raglen Melvyn Bragg ar BBC Radio 4 'In Our Time'

17/01/2008

Mae'r Dr Juliette Wood, un o Ddarlithwyr Cysylltiol yr Ysgol, wedi bod yn siarad am chwedloniaeth y Brenin Bysgotwr ar raglen radio Melvyn Bragg.

 

Ysgoloriaethau israddedig a ddyfarnwyd ar sail perfformiad

14/12/2007

Llongyfarchiadau mawr i Llyr Lewis (Blwyddyn 2) a Huw Foulkes (Blwyddyn 3). Dyfarnwyd iddynt ysgoloriaethau o £400 yr un am berfformiad academaidd arbennig yn sesiwn 2006/07.

 

Lansio cyfrolau a dwy wefan

10/12/2007

Cynhaliwyd derbyniad i ddathlu cynnyrch diweddaraf y staff, yng nghwmni Rhodri Glyn Thomas AC, Gweinidog dros Dreftadaeth.

 

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd 2007

01/10/2007

Llongyfarchiadau i Hanna Hopwood, Lisa Williams, Catrin Fflur Jones a Caryl Pritchard o'r flwyddyn gyntaf ar ennill Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd 2007.