Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Pedair Swydd ar gael yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

10/04/2014

 

 

Am ragor o fanylion, gweler gwefan Prifysgol Caerdydd (http://www.caerdydd.ac.uk/jobs/index.html). Mae croeso hefyd ichi gysylltu â’r Athro Sioned Davies.

 

**Darlithyddiaeth Gyrfa Gynnar
Mae Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd yn chwilio am unigolion eithriadol o dalentog i gyfrannu at ddyfodol ei weithgareddau ymchwil ac addysgu.
Rydym wedi creu rhaglen benodol ar gyfer datblygu academyddion gyrfa gynnar, a darparu cymorth proffesiynol ac ariannol sylweddol tuag at yrfa ymchwil ac addysgu lwyddiannus.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi wella eich arbenigedd ymchwil a gloywi eich sgiliau fel addysgwr. Mae’r Brifysgol yn ymroddedig i sicrhau y cewch y lle a’r amser i wneud hyn trwy gyfyngu’r amser a dreuliwch yn addysgu i 50% o arfer yr Ysgol trwy gydol eich tair blynedd gyntaf.

Yn ogystal, bydd cyllideb ymchwil bersonol hael yn rhoi i chi’r rhyddid i fuddsoddi yn eich datblygiad unigol eich hun, estyn eich rhwydweithiau cenedlaethol a rhyngwladol a chynnig i chi’r cymorth ariannol y mae arnoch ei angen i arbenigo yn eich maes.

Mae dwy o’r swyddi hyn ar gael yn Ysgol y Gymraeg.

Disgwylir i'r ymgeiswyr llwyddiannus gyfrannu at ymchwil Ysgol y Gymraeg ym maes llenyddiaeth Gymraeg (unrhyw gyfnod), sosio-ieithyddiaeth (unrhyw faes), cyfieithu, neu astudiaethau Cymru a chyfandiroedd America.

Diwrnod cau: Mai 1af 2014
Ceir rhagor o fanylion ar wefan Prifysgol Caerdydd