Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Lledu gorwelion ym Mhatagonia

16/04/2014

 

Mae dwy o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wedi ennill ysgoloriaeth i deithio i’r Wladfa yn ystod gwyliau’r haf. Bydd Siwan Gwyn Jones ac Angharad Lewis, sydd ar fin cwblhau ail flwyddyn eu hastudiaethau, yn derbyn ysgoloriaeth  o £3,000 yr un i fynd am fis o brofiad gwaith yn y Wladfa.


Dewiswyd y ddwy gan bwyllgor arbennig ar sail eu perfformiad academaidd a ffurflen gais. Fel rhan o’u cwrs mae Siwan ac Angharad wedi dewis astudio’r modiwl ‘Hunaniaeth a Diwylliant y Wladfa’ gyda Dr Walter Brooks, sydd ei hun yn frodor o’r Ariannin.


Bydd yr ysgoloriaethau yn galluogi’r ddwy i gynorthwyo gyda gwahanol agweddau ar weithgarwch Cynllun yr Iaith Gymraeg yn y Wladfa. Cynllun yw hwn sy’n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, y Cyngor Prydeinig, Prifysgol Caerdydd, Cymdeithas Cymru-Ariannin a Menter Iaith Patagonia. Gall y profiad gwaith olygu bod yn gynorthwyydd dosbarth mewn ysgol feithrin neu ysgol gynradd, neu fod yn gynorthwyydd mewn dosbarthiadau dysgu Cymraeg i oedolion, neu gynorthwyo gyda’r gweithgareddau Cymraeg a drefnir gan Fenter Patagonia.


Meddai’r Athro E. Wyn James, sy’n gyfrifol am weithgarwch rhyngwladol Ysgol y Gymraeg: “Bydd yn gyfle i ledu gorwelion ac ennill profiadau newydd amrywiol a chyfoethog. Bydd hefyd yn gyfle ichi hyrwyddo’r Gymraeg a’i diwylliant ac i arsylwi ar ymdrechion i gynllunio’n ieithyddol ar gyfer iaith leiafrifol mewn cyd-destun sydd, mewn llawer ffordd, yn wahanol iawn i’r sefyllfa yng Nghymru.”