Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Myfyriwr yn ennill Gwobr Norah Isaac

18/02/2014

 

Bydd un o’n myfyrwyr blwyddyn olaf, Cerith Rhys Jones, yn derbyn Gwobr Norah Isaac yng nghynulliad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghaerfyrddin heno. Rhoddir y wobr hon i’r myfyriwr sydd wedi derbyn y marc uchaf yn Nhystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Gall myfyrwyr sy’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r Dystysgrif yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ennill tystysgrif sy’n dangos eu sgiliau iaith Gymraeg, a’u galluogi i ddangos tystiolaeth i gyflogwyr o’u gallu i gyfathrebu’n hyderus ac yn broffesiynol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Am ragor o wybodaeth am y Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg cliciwch yma.