Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Llais y Dyniaethau

07/04/2014

 

Cafodd dwy o’n myfyrwyr ymchwil wobrwyon yng Nghynhadledd flynyddol ‘Llais y Dyniaethau’ Prifysgol Caerdydd.

Nawr ar ei nawfed flwyddyn, mae Llais y Dyniaethau yn gynhadledd ryngddisgyblaethol ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn y Dyniaethau ym Mhrifysgol Caerdydd a sefydliadau cyfagos. Caiff ei drefnu gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd, mewn cydweithrediad â Choleg y Graddedigion.  Nod y gynhadledd yw rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD/MPhil y Dyniaethau drafod a chyflwyno eu hymchwil mewn awyrgylch gyfeillgar sy’n hogi’r meddwl.

Cynhaliwyd cynhadledd eleni ddydd Iau 13 Mawrth yn Adeilad Hadyn Ellis. Yn dilyn anerchiad gan un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg - Dr Juliette Wood cafwyd cyflwyniadau gan wahanol fyfyrwyr ymchwil sy’n gweithio gyda’r Dyniaethau a chyflwynwyd gwobrwyon i’r cyflwyniadau a’r posteri gorau.

Rhoddwyd un o’r gwobrau am y cyflwyniad gorau i Gwennan Higham, myfyrwraig o Ysgol y Gymraeg sy’n edrych y Gymraeg ymysg lleiafrifoedd ethnig. Cipiodd Isabelle Valade, sy’n astudio hunaniaeth a llenyddiaeth Arthuraidd y wobr am y poster gorau.