Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dathlu ymchwil ein staff

27/01/2014

 

Bydd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn lansio cyhoeddiadau diweddaraf y staff nos Lun 3 Chwefror 2014 am 6.00pm yn Siambr y Cyngor yng nghwmni’r Arglwydd Dafydd Elis Thomas CG AC.


Byddwn yn lansio naw cyfrol ac un gwefan sef ffrwyth ymchwil Dr Dylan Foster Evans, Dr Jeremy Evas, Dr Diana Luft, Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, Dr Rhiannon Marks a’r Athro Colin Williams.


Bydd y noson yn gyfle i’r awduron eu hunain, cyfeillion yr Ysgol a chyhoeddwyr y cyfrolau i gydnabod ffrwyth llafur blynyddoedd o waith caled. Fe fydd copïau o rai o’r cyfrolau ar werth ar y noson.
Dyma’r cyhoeddiadau sy’n cael eu lansio:


Evas, J. 2013. The Welsh language in the digital age - Y Gymraeg yn yr Oes Ddigidol. Papur Gwaith. Berlin: META-NET.
Foster Evans, D., Lewis, B. J. & Parry Owen, A. gol. 2013. Gwalch Cywyddau Gwŷr: Ysgrifau ar Guto'r Glyn a Chymru'r Bymthegfed Ganrif / Essays on Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Wales. Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Prifysgol Cymru.
Mac-Giolla Chriost, D. 2013. Welsh writing, political action and incarceration: Branwen's starling. Palgrave Studies in Minority Languages and Communities. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Mac-Giolla Chriost, D. 2012. Jailtacht: the Irish language, symbolic power and political violence in Northern Ireland, 1972-2008. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Caerdydd.
Marks, R. 2013. 'Pe gallwn, mi luniwn lythyr': golwg ar waith Menna Elfyn. Y Meddwl ar Dychymyg Cymreig. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru.
O'Flatharta, P., Sandberg, S. & Williams, C. 2014. From act to action: language legislation in Finland, Ireland and Wales. Adroddiad Prosiect. Dublin: Fiontar.
Thomas, H  a Williams, C. 2013 Parents, Personalities and Power: Welsh medium schools in South East Wales. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Caerdydd.
Williams, C. 2014. Language law and policy. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Caerdydd.
Williams, C. 2013. Minority language promotion, protection and regulation: the mask of piety. Language and Globalization. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Diana Luft - http://www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk/


Am ragor o fanylion am y lansiad cysylltwch â Lois Roberts, Ysgol y Gymraeg. robertslm2@cf.ac.uk/ 02920 870637.