Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Diwrnod Adolygu Ail Iaith

27/01/2014

 

Cynhaliwyd diwrnod adolygu i fwy na 200 o ddisgyblion ail iaith yr wythnos ddiwethaf yn yr Ysgol.  Treuliodd y disgyblion a’u hathrawon y diwrnod yn mynychu sesiynau rhyngweithiol ar iaith a llenyddiaeth. Darparwyd y sesiynau gan ddarlithwyr yr Ysgol i’w helpu i lwyddo yn yr arholiadau uwch-gyfrannol a safon uwch.  


Roedd yn gyfle unigryw i’r disgyblion ehangu eu dealltwriaeth o’r iaith a’i llenyddiaeth gan brofi bywyd myfyriwr a chael blas ar ddarlithoedd y Brifysgol. 


Trefnwyd y diwrnod gan Dr Angharad Naylor, darlithydd a gyflogir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i oruchwylio darpariaeth ail-iaith yn yr Ysgol.  ‘‘Roedd hi’n braf croesawu cymaint o ddisgyblion chweched dosbarth i Ysgol y Gymraeg heddiw. Cafwyd amrywiaeth o sesiynau rhyngweithiol ac rydym yn gobeithio y bydd y myfyrwyr yn gallu defnyddio’r profiadau wrth baratoi at eu haroliadau Cymraeg.' meddai wedi i’r diwrnod orffen.