Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Gwarchod y Gymraeg yng Nghaerdydd

05/03/2014

 

Fe fydd dau aelod o staff yn cymryd rhan mewn cynhadledd arbennig ddydd Iau 6ed o Fawrth i drafod gwarchod a meithrin y Gymraeg yng Nghaerdydd.
Bydd Dr Dylan Foster Evans a Dr Jeremy Evas yn ymuno â nifer o siaradwyr gwadd, gan gynnwys y Prif Weinidog, a fydd yn annerch y gynulleidfa ar y diwrnod. Yn ogystal â hynny ceir pherfformiadau a grwpiau trafod yn ystod y dydd yn seiliedig ar chwe thema Strategaeth Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru.


Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Caerdydd a’r bwriad yw sicrhau bod y cynllun gweithredu y mae’ Cyngor yn ei greu ar y cyd â sefydliadau eraill yn hwyluso gofynion y Strategaeth yng Nghaerdydd.
Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Ffion Gruffudd neu Dylan Hughes o Gyngor Caerdydd 02920 872527 / UnedyriaithGymraeg@caerdydd.gov.uk.