Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Blog ar lyfrau

07/03/2014

 

Mae myfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi dathlu Diwrnod y Llyfr 2014 drwy lansio blog newydd i adolygu llyfrau plant a phobl ifanc. Bydd myfyrwyr y modiwl 'Llenyddiaeth Plant' yn cofnodi eu hadolygiadau ar y Blog 'Cip ar Lyfr' http://blogs.cardiff.ac.uk/ciparlyfr/ . Y bwriad yw tynnu sylw at yr amrywiaeth o lyfrau ar gyfer pobl ifanc sydd ar gael erbyn hyn a cheisio annog trafodaeth yn y maes - bydd cyfle i unrhyw un adael sylwadau ar y blog a thrafod eu barn ar y llyfrau dan sylw. Ymhlith y nofelau sydd wedi cael sylw hyd yn hyn mae Diffodd y Sêr (Haf Llewelyn) am y Rhyfel Byd Cyntaf a Deffro (Angharad Edwards) am fampirod!