Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau MA

11/06/2013

Mae'n bleser gan Ysgol y Gymraeg wahodd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau MA a ariennir gan Brifysgol Caerdydd.  Gwerth yr ysgoloriaethau yw £3,000 a byddant yn cyfrannu’n benodol at y ffioedd dysgu.  Mae’r ysgoloriaethau ar gael i ymgeiswyr MA o’r DU neu’r UE a chanddynt radd israddedig dosbarth cyntaf (neu gymhwyster gyfwerth).


Os yw'r ysgoloriaethau o ddiddordeb i chi, cysylltwch â Ceren Roberts (RobertsC1@caerdydd.ac.uk / 029-2087-4843) cyn gynted ag y bo modd er mwyn trafod sut i wneud cais.  Mae manylion pellach am yr ysgoloriaethau ar gael yma.


Er mwyn bod yn gymwys mae’n rhaid anfon cais i astudio yn yr Ysgol erbyn 17.00 ar 5 Gorffennaf 2013. Dyddiad cau ffurflen gais yr Ysgoloriaeth MA yw 2 Awst 2013 am 17.00.