Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau PhD y Llywydd: (Ail)-ddehongli Amlddiwylliannedd

07/01/2013

Mae'n bleser gan Ysgol y Gymraeg wahodd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau'r Llywydd ar (Ail)-ddehongli Amlddiwylliannedd a ariennir gan Brifysgol Caerdydd. Bydd dwy ysgoloriaeth lawn (ffioedd a chostau byw)ar gael. Rydym yn chwilio am raddedigion arloesol, annibynnol eu syniadau, a chanddynt ddiddordebau traws-ddisgyblaethol i ymchwilio i'r pwnc perthnasol, cymhleth ac amlochrog hwn.


Mae Ysgol y Gymraeg wedi llwyddo yn y gystadleuaeth hon yn y gorffennol gyda phrosiectau ymchwil PhD yn ymwneud â'r '"Arall" a Gwahaniaeth Diwylliannol yn Ffuglen ôl-ddiwydiannol De Cymru' a 'Cymreictod bob dydd mewn Cymunedau Mudol: Cymhariaeth Ddaearyddol'. Ymhlith y pynciau eraill posibl y mae'r berthynas rhwng ieithoedd lleiafrifol, amlieithrwydd a hunaniaeth ddiwylliannol; amlygu a pherfformio hunaniaethau crefyddol, ethnig a diwylliannol; a lleiafrifoedd yng Nghymru.


Os yw'r maes hwn o ddiddordeb i chi, cysylltwch â Ceren Roberts RobertsC1@caerdydd.ac.uk / 02920 874843 cyn gynted ag y bo modd er mwyn trafod sut i wneud cais. Mae manylion pellach am yr ysgoloriaethau ar gael yma.


Y dyddiad cau ar gyfer datgan diddordeb yw 1 Mawrth 2013.