Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau'r Gronfa Ryngwladol

28/03/2013

Mae'n bleser gan Ysgol y Gymraeg wahodd ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau’r Gronfa Ryngwladol a ariennir gan Brifysgol Caerdydd.  Bydd yr ysgoloriaethau ar gael i dalu ffioedd llawn a rhannol myfyrwyr o dramor sydd am astudio graddau israddedig ac ôl-raddedig (MA, MPhil neu PhD) yn Ysgol y Gymraeg.  

Os yw'r ysgoloriaethau o ddiddordeb ichi, cysylltwch â Ceren Roberts ar RobertsC1@caerdydd.ac.uk / 02920 874843 cyn gynted ag y bo modd er mwyn trafod sut i wneud cais.  Mae manylion pellach am yr ysgoloriaethau ar gael yma.

Er mwyn bod yn gymwys mae rhaid anfon cais i astudio yn yr Ysgol erbyn 13.00 ar 30 Ebrill 2013.

Y dyddiad cau ar gyfer Ysgoloriaeth y Gronfa Ryngwladol yw 31 Mai 2013 am 13.00.