Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Heledd Lewis yn cipio'r goron yn Eisteddfod Ryng-gol 2013

28/03/2013Heledd Lewis

Llongyfarchiadau mawr i Heledd Lewis, un o fyfyrwyr yr Ysgol, sydd wedi ennill y goron yn yr Eisteddfod ryng-golegol eleni.  Ysgrifennu casgliad o gerddi digynghanedd heb fod dros 250 llinell ar y testun 'Terfysg' oedd y dasg eleni.

Lluniodd gerddi am ryfeloedd ar draws y byd yn Iwerddon, Iraq, Lybia a Syria.  Canolbwyntiodd wedyn ar Gymru gan ddarlunio’r bobl ifanc o Gymru yn brwydro i gadw'r Gymraeg yn fyw.  Pwysleisiodd werth geiriau yn hytrach na gynnau. ‘Roedd hi'n dipyn o sioc mae'n rhaid i mi gyfaddef’, meddai, ‘ond mae hi'n fraint cael ennill cystadleuaeth o'r fath!’