Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Myfyriwr MPhil yn ennill gwobr Llais y Dyniaethau

27/03/2013Awen Schiavone

Enillodd Awen Schiavone, un o’n myfyrwyr MPhil, wobr am gynhyrchu’r poster a’r cyflwyniad gorau yng Nghynhadledd Llais y Dyniaethau eleni.  Cynhaliwyd y digwyddiad ar 21 Mawrth yng Nghanolfan y Graddedigon ac yr oedd yn gyfle i fyfyrwyr ôlraddedig y Dyniaethau yma ym Mhrifysgol Caerdydd arddangos eu hymchwil. 

Cafwyd prosiectau ymchwil amrywiol yn sôn am ystod eang o bynciau; o hanes yr henfyd i seicreiddiad i lenyddiaeth plant.  Roedd yn gyfle i glywed am waith y myfyrwyr disglair sydd ar frig eu meysydd ymchwil. 
Mae traethawd MPhil Awen yn trafod ôl-drefedigaethedd yn llenyddiaeth Gymraeg i blant, yn arbennig Barti Ddu gan T. Llew Jones.  Roedd Awen wrth ei bodd gyda’r canlyniad gan nodi ‘roedd yr her o gyfyngu fy syniadau i gyn lleied o eiriau yn ddifyr, ac roedd hi'n braf cael cyflwyno fy ngwaith mewn modd dealladwy a chlir i gynulleidfa nad oedd yn gyfarwydd â'm maes ymchwil’.

Aeth ymlaen i ddweud y byddai’n argymell unrhyw un sy'n gwneud MPhil/PhD gyflwyno poster mewn cynhadledd gan fod ‘pobl yn tueddu i fwynhau darllen posteri ac yn fwy parod i holi cwestiynau un wrth un na phan gyflwynir papur academaidd’.

Gweler poster Awen Schiavone yma