Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Gweithdy ynganu gyda thiwtoriaid Morgannwg

16/01/2014Jonathan ac Iwan yn cynnal y gweithdy

Ddydd Llun 16 Rhagfyr, gwahoddwyd dau ymchwilydd o Ysgol y Gymraeg i gynnal gweithdy rhyngweithiol â thiwtoriaid Cymraeg i Oedolion (CiO) Canolfan Morgannwg yn Nhrefforest. Pennaf amcan gweithdy Jonathan Morris ac Iwan Wyn Rees oedd annog tiwtoriaid i ystyried y gwahanol ddulliau a ddefnyddir ym maes CiO ar gyfer gwella sgiliau ynganu dysgwyr. Cafodd y tiwtoriaid gyfle hefyd i wrando ar y ddau ymchwilydd yn cyflwyno canlyniadau eu hymchwil ddiweddaraf, sef astudiaeth o safbwyntiau tiwtoriaid CiO ar wahanol agweddau ar ynganu yn y sector, ynghyd ag argymhellion ar y ffordd ymlaen. Gyda thua 40 o diwtoriaid yn bresennol, cafwyd trafodaeth ddiddorol a bywiog dros ben. 

Yn ôl Jonathan, “Roedd hi’n amlwg fod gan y tiwtoriaid ddiddordeb mawr yn y pwnc, ac roedd hi’n braf gweld hynny”. Ychwanegodd Iwan ei bod yn “galonogol fod tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion yn gweld ein hymchwil yn berthnasol i’w gwaith bob-dydd”. 


 

Prosiect Ynganu ymhlith dysgwyr y Gymraeg