Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cynfyfyrwyr yn ffynnu yn Eisteddfod Genedlaethol 2013

21/08/2013

 

Daeth talentau ysgrifennu creadigol cynfyfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn amlwg yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol eleni; dyfarnwyd y Goron a’r Fedal Ddrama i ddau o’n cynfyfyrwyr.

Am yr ail waith, enillodd Ifor ap Glyn y Goron.  Ysgrifennodd gyfres o gerddi di-gynghanedd heb fod dros 250 llinell ar y testun ‘Terfysg’.  Magwyd Ifor yn Llundain, ac ar ôl graddio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, symudodd i Ddinbych ac yna i Gaernarfon lle mae bellach yn gyfarwyddwr creadigol y cwmni teledu Cwmni Da.

Dyfarnwyd y Fedal Ddrama i Glesni Haf Jones a gwblhaodd Ddiploma ôl-raddedig mewn Astudiaethau Gwerin yn Ysgol y Gymraeg.  Enw’r ddrama fuddugol yw Dŵr Mawr Dyfn  ac y mae’n ymdrin â dilema merch ifanc - mae eisiau dianc i grwydro’r byd ond mae traddodiad diwylliannol a ieithyddol Cymru yn ei dal yn ôl.   Daw Glesni yn wreiddiol o’r Wyddgrug ond  y mae bellach yn byw yn y brifddinas ac yn gweithio fel swyddog ymchwil i’r cwmni ymchwil farchnad Beaufort Research.

Am ragor o wybodaeth am ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig, cliciwch yma.