Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cnoi Draenogod

24/01/2013Logo Cnoi Draenogod

Mae tri o gynfyfyrwyr Ysgol y Gymraeg yn cymryd rhan mewn sioe farddol a cherddorol sy’n dathlu’r Sipsiwn Romani yng Nghymru.  Caiff y sioe ei pherfformio ledled y wlad.  Cefnogir y sioe gan Lenyddiaeth Cymru ac mae’n archwilio traddodiad y Sipsiwn gan awgrymu bod yna rywfaint o waed Romani ynom ni’r Cymry i gyd a bod modd i bob un ohonom uniaethu â’u ffordd o fyw.

Pedwar aelod sydd i’r tîm - Rhys Iorwerth, Osian Rhys Jones, Anni Llŷn, a Llŷr Gwyn Lewis. Dilynodd Rhys Iorwerth ac Anni Llŷn ein cyrsiau israddedig ysgrifennu creadigol cyn cwblhau M.A yn yr adran (llwybr creadigol).  Mae Llŷr Gwyn Lewis wrthi yn gwneud ei PhD yma yn Ysgol y Gymraeg a'r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn cymharu gwaith T. Gwynn Jones a W.B. Yeats.

Mae manylion y daith a gwybodaeth ar sut i brynu tocynnau gael ar y wefan ganlynol: http://cnoidraenogod.co.uk/

Bydd y sioe nesaf 15 Chwefror yng Nglwb y Diwc, Treganna.

 

 

Related Links

Cnoi Draenogod