Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Seremoni Wobrwyo’r Cynllun Sabothol

06/12/12

Nos Iau 4 Rhagfyr 2012 cynhaliwyd seremoni wobrwyo’r Cynllun Sabothol ar gyfer Hyfforddiant Iaith Gymraeg yn Neuadd Aberdâr, Corbett Road, gyda’r newyddiadurwraig a’r ddarlledwraig Siân Lloyd yn arwain y noson. Roedd y noson yn gyfle i ddathlu llwyddiant gan gyflwyno tystysgrifau i’r sawl a gwblhaodd ein cyrsiau yn 2011-12.


Cynlluniwyd y Cynllun Sabothol ar gyfer athrawon, darlithwyr a chynorthwywyr dosbarth sydd eisiau codi safon eu Cymraeg a magu hyder o ran defnyddio’r iaith. Dywedodd Lowri Davies, cydlynydd y Cynllun yng Nghaerdydd “Roedd hi’n hyfryd cael cyfle i ddod ynghyd i ddathlu’r hyn y mae’r ymarferwyr wedi’i gyflawni a’u clywed yn defnyddio’r Gymraeg yn hyderus gyda’i gilydd.”


Mae’r Ysgol yn darparu cyrsiau lefel Sylfaen a lefel Mynediad yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a chyrsiau lefel Uwch yng Nghaerdydd a rhanbarth y de ddwyrain.


Mae’r ddarpariaeth am ddim – mae Llywodraeth Cymru’n talu am gostau cyflenwi yn ogystal â’r holl gostau teithio a llety.
Am ragor o fanylion am y Cynllun Sabothol, cysylltwch â Lois Roberts, robertslm2@caerdydd.ac.uk, 029 208 70 637.