Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cipio coron Eisteddfod Powys

15/11/2012

Mae un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi ennill coron Eisteddfod Powys. Mae Elin Blake  yn ei blwyddyn olaf yn astudio’r Gymraeg a Cherdd ac yn dilyn y modiwl Ysgrifennu Creadigol dan arweiniad Dr Llion Pryderi Roberts. Cynhaliwyd yr Eisteddfod nos Wener 26 Hydref yn Machynlleth ac enillodd Elin y wobr am dri darn o waith creadigol mewn amrywiol ddulliau ar y testun ‘gwrthdaro’.

Dywedodd Elin: “Roedd yn sypreis a hanner! Dyna'r tro cyntaf imi geisio am y goron. Gan fod yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ym Machynlleth (fy nghartref) a gan fy mod yn adnabod Mari Eluned, sef y ferch a greodd y goron, roedd ennill hyd yn oed yn fwy arbennig.”

Llongyfarchiadau mawr iddi.

 

Elin Blake