Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cyn-fyfyrwraig yn cipio’r Goron

19/06/2012

Anni Llŷn Parri a enillodd coron Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru Eryri 2012. Enillodd am ddarn o ryddiaith yn dwyn y teitl ‘Egin’.

Astudiodd Anni am radd BA yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd cyn symud ymlaen i astudio gradd meistr yn y Gymraeg gan ddilyn y llwybr Ysgrifennu Creadigol.  


Daw Anni o bentref Sarn Mellteyrn ym Mhen Llŷn yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn gyflwynydd y rhaglen Stwnsh ar S4C.
Yn amlwg bu ei chyfnod yn y Brifysgol yn werthfawr iawn i’r llenor ifanc. Yn ôl Anni, “Wnes i ddim sylweddoli cymaint o’n i’n mwynhau creu llenyddiaeth, a chymaint yr oedd yn fy ysbrydoli, nes i mi wneud modiwl Ysgrifennu Creadigol yn y brifysgol.”


“Rhaid i mi ddiolch i bawb yn Ysgol Pont y Gof, Ysgol Botwnnog a Choleg Meirion-Dwyfor, ac wrth gwrs y staff yn Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, am eu gwaith a’u cefnogaeth.”


Llongyfarchiadau i Gwilym Dwyfor Parry,sydd hefyd yn gyn-fyfyriwr o Ysgol y Gymraeg, y dyfarnwyd iddo’r ail wobr yn y Fedal Ddrama. Astudiodd yntau am radd BA yn y Gymraeg yma cyn symud ymlaen at gwrs MA gan ddilyn y llwybr Ysgrifennu Creadigol.

Llongyfarchiadau hefyd i Rhydian Gwyn Lewis sydd yn y flwyddyn olaf yn astudio gradd gyfun yn y Gymraeg a Cherddoriaeth yma yn Nghaerdydd, a ddaeth yn ail yn nghystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr.

Anni Llyn Parri