Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau staff yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg

18/07/2012

6 Awst 2012

Dr Dylan Foster Evans
'Dros y ffin? Criced, Cymreictod a llenyddiaeth Gymraeg'
Y Babell Lên
12.45-13.15

7 Awst 2012

Dr Simon Brooks
'Gwynfor o'r Barri vs Saunders o Benarth: yr anghytundeb rhwng dau brif ffigwr cenedlaetholdeb Cymreig yr ugeinfed ganrif'
[Cadeirydd: Dr Simon Brooks; Panelwyr: Gwenllian Lansdown Davies, Rhys Evans, Gareth Miles]
Y Babell Lên
15.30-16.15

8 Awst 2012

Dr Llion Pryderi Roberts
'Duw, Dawn a Dickens: ar drywydd Owen Thomas Lerpwl'
Y Babell Lên
12.45-13.15

8 Awst 2012

Dr E. Wyn James
‘Emynwyr Bro Morgannwg’
Darlith Flynyddol Cymdeithas Emynau Cymru
Pabell y Cymdeithasau 1, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
10.00am

8 Awst 2012

Dr. Simon Brooks
'Mewnfudwyr sy'n siarad Cymraeg: O'r Hen Ogledd i Fro Morgannwg'
Darlith Carnhuanawc
Pabell y Cymdeithasau, Maes yr Eisteddfod Genedlaethol
1pm

9 Awst 2012

Yr Athro Sioned Davies
'"Be ’di Quidditch yn Gymraeg": cyfieithu llên plant” [Panel i’w gadeirio gan Sioned Davies]
Y Babell Lên
10.00-10.45

10 Awst 2012

Dr Diarmait Mac Giolla Chríost
'Gwenallt yn HMP Wormwood Scrubs a Dartmoor - 'yn un o'i hadar creim'?'
Y Babell Lên
12.45-13.15

10 Awst 2012

Dr E. Wyn James
‘Llan-gan, Croes-y-parc a Bethesda’r Fro: Cyffro a Chynnwrf Crefyddol ym Mro Morgannwg yn y 18fed Ganrif’
Darlith Eisteddfodol Flynyddol Capel: Cymdeithas Treftadaeth y Capeli
Pabell y Cymdeithasau 2
11.00am