Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

llyfr Nofel ar Y Silff Lyfrau

14/10/2014

Mae Rhyw Flodau Rhyfel, nofel gyntaf Dr Llŷr Gwyn Lewis, sef un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg, wedi’i dewis i fod yn un o gyfrolau’r Silff Lyfrau eleni.

rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

14/10/2014

Llongyfarchiadau mawr i holl staff Ysgol y Gymraeg a redodd ras hanner marathon Caerdydd eleni. Ddydd Sul 5 Hydref cwblhaodd Lowri Davies, Kelly Morgan...

punnoedd Enillwyr ysgoloriaethau 2014-15

30/04/2014

Mae nifer o ysgoloriaethau hael ar gael i astudio yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Llongyfarchiadau mawr i’n glas fyfyrwyr sydd wedi ennill ysgoloriaethau...


PatagoniaHola o Batagonia!

29/09/2014

Enillodd dwy fyfyrwraig ysgoloriaethau gan Ysgol y Gymraeg (trwy haelioni cynllun ‘Prifysgolion Santander’) i deithio i’r Wladfa yn ystod gwyliau’r haf.

lliwiauCwrs Cymraeg Caerdydd

14/09/2014

Bu’n wythnos brysur iawn i Ysgol y Gymraeg yr wythnos ddiwethaf wrth inni gynnal Cwrs Cymraeg Caerdydd - cwrs deuddydd i fyfyrwyr y De-orllewin a’r De-ddwyrain sy’n astudio Safon Uwch neu Safon Uwch Gyfrannol Cymraeg.

Yr Holl Newyddion

Canolfan Newyddion Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

25 Hydref 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Israddedig)

18 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Rhodri ap Dyfrig
'Y Gymraeg a Chyfryngau Cyfranogol'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

26 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Ôl-raddedig)

9 Rhagfyr 2014: Yng Nghaerdydd

Sara Orwig
'Cyfnewid côd mewn llenyddiaeth: astudiaeth achos o Ffawd Cywilydd a Chelwyddau'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

20 Ionawr 2014: Yng Nghaerdydd

Lisa Sheppard
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

Pob Digwyddiad

Darlithoedd Coffa G J Williams

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil