Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

punnoeddYsgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yw’r orau yng Nghymru a’r 7fed yn y Deyrnas Unedig

18/12/14

Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw’r orau yng Nghymru a’r seithfed yn y Deyrnas Unedig am ansawdd ei hymchwil yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014.

 

punnoeddCyn-fyfyrwyr yn lansio apiau newydd sbon i ddysgu darllen

25/11/14

Mae tm Menter Iaith Sir y Fflint, sydd yn cynnwys tri chyn-fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd, dwy yn raddedigion Ysgol y Gymraeg, wedi lansio pedwar ap newydd i helpu dysgu darllen i blant ifanc.

 

punnoeddCaerdydd yn gwobrwyo creadigrwydd

10/11/14

Eleni mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn lansio ysgoloriaethau newydd a fydd yn gofyn i ddarpar fyfyrwyr arddangos eu creadigrwydd.

PatagoniaHei Mistar Arlywydd! - Ysgol Y Gymraeg yn dathlu gydag arweinydd Iwerddon

30/10/2014

Bu Michael D. Higgins, Arlywydd Iwerddon, yng Nghymru am ddeuddydd gyda’i wraig Sabina er mwyn dathlu'r cysylltiadau gwleidyddol, economaidd, addysgol a diwylliannol rhwng y ddwy wlad.

Loti Flowers Byw hanes – myfyrwraig o’r Ysgol yn camu nôl i oes y Tuduriaid

29/10/2014

Mae Loti Flowers, myfyrwraig o Greunant ger Castell Nedd, ar fin cyfnewid bywyd Prifysgol yn y brifddinas am fywyd morwyn gegin yn oes y Tuduriaid gyda chyfres hanes byw newydd S4C, Y Llys.

llyfr Nofel ar Y Silff Lyfrau

14/10/2014

Mae Rhyw Flodau Rhyfel, nofel gyntaf Dr Llŷr Gwyn Lewis, sef un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg, wedi’i dewis i fod yn un o gyfrolau’r Silff Lyfrau eleni.

rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

14/10/2014

Llongyfarchiadau mawr i holl staff Ysgol y Gymraeg a redodd ras hanner marathon Caerdydd eleni. Ddydd Sul 5 Hydref cwblhaodd Lowri Davies, Kelly Morgan...

Yr Holl Newyddion

Canolfan Newyddion Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

7 Ionawr 2015: Yng Nghaerdydd

Yr Athro E. Wyn James
‘Eluned Morgan, Y Wladfa – a Chaerdydd’
Aelwyd Hamdden Cymry Caerdydd,
Festri Capel Minny Street, Cathays, Caerdydd, am 2.00pm.

20 Ionawr 2015: Yn y Barri

Yr Athro E. Wyn James
‘Eluned Morgan (Y Wladfa): Llenor Deufyd’
Cymrodorion y Barri,
Festri’r Tabernacl, Sgwâr y Brenin, Y Barri, am 7.15pm.

21 Chwefror 2015: Yn Llundain

Yr Athro E. Wyn James
‘From Old Country to New World: Emigration in Welsh Ballads’
Yn ‘Broadside Day 2015’ (dan nawdd yr ‘English Folk Dance & Song Society’ a’r ‘Traditional Song Forum’),
Cecil Sharp House, 2 Regents Park Road, Llundain, NW1 7AY

7 Mawrth 2015: Yn Aberystwyth

Yr Athro E. Wyn James
‘Bwbach a Bogatzky: Golwg ar Rwydweithiau Cyfieithu Methodistaidd yn y Ddeunawfed Ganrif’
Cynhadledd Undydd: ‘Cyfieithu i’r Gymraeg yng Nghymru yn y 18fed Ganrif a’r 19eg Ganrif’,
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn yDrwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

17 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Yr Athro M Wynn Thomas
‘Beriah Gwynfe Evans: Prif Gynhyrchydd Cymru Fydd'
G.J Williams Memorial Lecture
5.30pm
Wine reception to follow

21 Ebrill 2015: Yng Nghaerdydd

Yr Athro Jane Aaron
Darlith Goffa Islwyn
5.30pm
Derbyniad gwin i ddilyn

7 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Dr Dylan Foster Evans
'O Bwll Coch i Efail y Dwst: Hanes y Gymraeg yn Nhrelái'
Cymdeithas Cymrodorion Caerdydd
7.30pm, Eglwys y Crwys, Heol Richmond, Caerdydd

14 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Gornest y beirdd
7.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Taith Gerdded yr Ŵyl
10.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Rhiannon Marks
'Irma Ariannin a'i Milltir Sgwâr'
Darlith yr Ŵyl
12.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Sesiwn arbennig yn talu teyrnged i Gerallt Lloyd Owen
2.45pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

Pob Digwyddiad

Darlithoedd Coffa G J Williams

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil