Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion

punnoeddCaerdydd yn gwobrwyo creadigrwydd

10/11/14

Eleni mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn lansio ysgoloriaethau newydd a fydd yn gofyn i ddarpar fyfyrwyr arddangos eu creadigrwydd.

Patagonia‘Hei Mistar Arlywydd!’ - Ysgol Y Gymraeg yn dathlu gydag arweinydd Iwerddon

30/10/2014

Bu Michael D. Higgins, Arlywydd Iwerddon, yng Nghymru am ddeuddydd gyda’i wraig Sabina er mwyn dathlu'r cysylltiadau gwleidyddol, economaidd, addysgol a diwylliannol rhwng y ddwy wlad.

Loti Flowers Byw hanes – myfyrwraig o’r Ysgol yn camu nôl i oes y Tuduriaid

29/10/2014

Mae Loti Flowers, myfyrwraig o Greunant ger Castell Nedd, ar fin cyfnewid bywyd Prifysgol yn y brifddinas am fywyd morwyn gegin yn oes y Tuduriaid gyda chyfres hanes byw newydd S4C, Y Llys.

llyfr Nofel ar Y Silff Lyfrau

14/10/2014

Mae Rhyw Flodau Rhyfel, nofel gyntaf Dr Llŷr Gwyn Lewis, sef un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg, wedi’i dewis i fod yn un o gyfrolau’r Silff Lyfrau eleni.

rhedeg Hanner Marathon Caerdydd

14/10/2014

Llongyfarchiadau mawr i holl staff Ysgol y Gymraeg a redodd ras hanner marathon Caerdydd eleni. Ddydd Sul 5 Hydref cwblhaodd Lowri Davies, Kelly Morgan...

Yr Holl Newyddion

Canolfan Newyddion Prifysgol Caerdydd

Digwyddiadau

7 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Dr Dylan Foster Evans
'O Bwll Coch i Efail y Dwst: Hanes y Gymraeg yn Nhrelái'
Cymdeithas Cymrodorion Caerdydd
7.30pm, Eglwys y Crwys, Heol Richmond, Caerdydd

14 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Gornest y beirdd
7.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Taith Gerdded yr Ŵyl
10.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Rhiannon Marks
'Irma Ariannin a'i Milltir Sgwâr'
Darlith yr Ŵyl
12.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Sesiwn arbennig yn talu teyrnged i Gerallt Lloyd Owen
2.45pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

Pob Digwyddiad

Darlithoedd Coffa G J Williams

Darlithoedd Coffa Islwyn

Seminarau Ymchwil