Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Awst 2014

4 Awst 2014: In Llanelli

Dr Siwan Rosser
'"Ydy Bywyd yn Boen?!" Trafod Nofelau Cyfoes ar gyfer yr arddegau
'Trafod Caerdydd’, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 12.00pm

5 Awst 2014: In Llanelli

Yr Athro E. Wyn James
'Dyddiau chwyldro yn y Bala: Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones
'Trafod Caerdydd’, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 2.00pm

6 Awst 2014: In Llanelli

Dr Llion Pryderi Roberts
'Ysgrifennu Creadigol Caerdydd'
'Trafod Caerdydd’, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 11.30am

6 Awst 2014: In Llanelli

Dr Llion Pryderi Roberts
Sesiwn holi ac ateb gyda Rhys Iorwerth
'Trafod Caerdydd’, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 1.00pm

7 Awst 2014: In Llanelli

Yr Athro E. Wyn James a'r Athro Bill Jones
‘Llanelli Tinplate, American “Thieves” and the “Mugwump” from Tregaron’ [in Welsh]
Darlith Eisteddfod Flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America
Pabell y Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 10.30am

7 Awst 2014: Yn Llanelli

Yr Athro Sioned Davies
Ailymweld â Sosban Fach
'Trafod Caerdydd’, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 12.00pm

 

 

Medi 2014

8/9 Medi 2014: Yng Nghaerdydd

Cwrs Cymraeg Caerdydd
Cwrs ar gyfer myfyrwyr Lefel UG / Uwch Cymraeg (Iaith Gyntaf)

12 Medi 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Israddedig)

 

Hydref 2014

24 Hydref 014: Yn Awstria

Yr Athro Colin H. Williams
‘Language Strategies, Institutional Competence and the Limits of Regulatory Provisions’, Seminar WU, (Prifysgol Busnes ac Economeg Vienna), Vienna,  Awstria

25 Hydref 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Israddedig)