Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Mehefin 2014

25 Mehefin 2014: Yn Pécs, Hwngari

Yr Athro E. Wyn James
‘Code-Switching in Popular Welsh Poetry’
Papur yn y 44ain Gynhadledd Faledi Ryngwladol,
Adran Llenyddiaethau a Diwylliannau’r Saesneg, Sefydliad Astudiaethau’r Saesneg,
Prifysgol Pécs, Hwngari

 

Gorffennaf 2014

1 Gorffennaf 2014: Yng Nghaerdydd

Yr Athro Colin H. Williams
‘Hyrwyddo a Diogelu iaith’
Darlith Agoriadol, Cynhadledd Rhyngwladol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Canolfan y Mileniwm, Caerdydd

 

Awst 2014

5 Awst 2014: Yn Llanelli

Yr Athro E. Wyn James
‘Dyddiau Chwyldro yn y Bala: Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones’
Darlith yn ‘Trafod Caerdydd’, un o bebyll Prifysgol Caerdydd ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 2.00pm

7 Awst 2014: Yn Llanelli

Yr Athrawon E. Wyn James a Bill Jones
‘Tunplat Llanelli, “Lladron” America a’r “Mugwump” o Dregaron’
Darlith Eisteddfodol Flynyddol Canolfan Uwchefrydiau Cymry America,
Pabell y Cymdeithasau 2, Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr, 10.30am

 

Medi 2014

18 Medi 2014: Yn Slofenia

Yr Athro Colin H. Williams
‘Plurilingulism and Interculturalism’, Darlith Agoriadol cynhadledd EDUKA/INTEREG, Prifysgol Primorska, Koper, Slofenia

 

Hydref 2014

24 October 2014: Yn Awstria

Yr Athro Colin H. Williams
‘Language Strategies, Institutional Competence and the Limits of Regulatory Provisions’, Seminar WU, (Prifysgol Busnes ac Economeg Vienna), Vienna,  Awstria