Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Ceir yma restr o'r holl ddigwyddiadau pwysig a gynhelir gan yr Ysgol. Oni nodir yn wahanol, fe'u cynhelir yn Adeilad y Dyniaethau, Rhodfa Colum, Caerdydd (gan amlaf yn Ystafelloedd 1.69 neu 0.31). Ond sylwch hefyd fod y rhestr yn cynnwys manylion darlithoedd a seminarau gan staff yr Ysgol mewn lleoliadau eraill. Aelodau o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw'r siaradwyr a enwir yma, oni nodir yn wahanol.

Tachwedd 2014

7 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Dr Dylan Foster Evans
'O Bwll Coch i Efail y Dwst: Hanes y Gymraeg yn Nhrelái'
Cymdeithas Cymrodorion Caerdydd
7.30pm, Eglwys y Crwys, Heol Richmond, Caerdydd

14 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Gornest y beirdd
7.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Taith Gerdded yr Ŵyl
10.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Rhiannon Marks
'Irma Ariannin a'i Milltir Sgwâr'
Darlith yr Ŵyl
12.30pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

15 Tachwedd 2014: Yn Llanystumdwy

Dr Llŷr Gwyn Lewis
Sesiwn arbennig yn talu teyrnged i Gerallt Lloyd Owen
2.45pm, Gŵyl Farddoniaeth Tŷ Newydd, Llanystumdwy

18 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Rhodri ap Dyfrig
'Y Gymraeg a Chyfryngau Cyfranogol'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

26 Tachwedd 2014: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (Ôl-raddedig)

 

Rhagfyr 2014

9 Rhagfyr 2014: Yng Nghaerdydd

Sara Orwig
'Cyfnewid côd mewn llenyddiaeth: astudiaeth achos o Ffawd Cywilydd a Chelwyddau'
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69
Traddodir y seminar hwn yn y Gymraeg

 

Ionawr 2015

20 Ionawr 2014: Yng Nghaerdydd

Lisa Sheppard
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

23 Ionawr 2014: Yng Nghaerdydd

Cynhadledd Undydd i fyfyrwyr Ail Iaith (Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol)

 

Chwefror 2015

3 Chwefror 2014: Yng Nghaerdydd

Jennifer Needs
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

14 Chwefror 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Anrhydedd Sengl (israddedig)

18 Chwefror 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Cydanrhydedd (israddedig)

 

Mawrth 2015

10 Mawrth 2014: Yng Nghaerdydd

Stephen May
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

17 Mawrth 2014: Yng Nghaerdydd

Yr Athro M Wynn Thomas
Darlith Goffa G.J. Williams
5.30pm

18 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored i ymgeiswyr Cydanrhydedd (israddedig)

25 Mawrth 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)

 

Ebrill 2015

28 Ebrill 2014: Yng Nghaerdydd

Dr Dylan Foster Evans
'Welsh Traitors in a Scottish Chronicle'
Canolfan Astudio Cymdeithas a Diwylliant yr Oesoedd Canol
Ystafell 2.03, Adeilad John Percival

 

Mai 2015

12 Mai 2014: Yng Nghaerdydd

Geraint Whittaker
Seminar Ymchwil Ysgol y Gymraeg
5.15pm, Ystafell 1.69

 

Gorffennaf 2015

1 Gorffennaf 2015: Yng Nghaerdydd

Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (israddedig)