Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Llwybr Ail-Iaith

Blwyddyn Un

Criw o fyfyrwyr yn sgwrsio tu allan i'r Ysgol

Yn y flwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr ail-iaith yn dilyn llwybr arbennig (un llwybr sydd ar gyfer myfyrwyr anrhydedd sengl a chydanrhydedd) lle cânt eu dysgu ar wahan i fyfyrwyr iaith-gyntaf. Dysgir pob dosbarth trwy gyfrwng y Gymraeg" yn syth ar ol y frawddeg gyntaf. Mae semestr yr hydref yn dechrau gyda sesiynau ychwanegol er mwyn datblygu hyder a sefydlu'r Gymraeg yn iaith gyfathrebu naturiol y dosbarth. Yn semestr y gwanwyn mae'r myfyrwyr yn ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith mewn ysgol gynradd Gymraeg leol. At hynny, mae'r Ysgol yn defnyddio'r feddalwedd gyfrifadurol ddiweddaraf er mwyn rhoi cefnogaeth benodol i fyfyrwyr ail-iaith. Yr ydym yn rhoi cymorth pellach eto i bob myfyriwr drwy gyfrwng Strategaeth Datblygu Personol arbennig.

Yn ystod wythnosau cyntaf semestr yr hydref, y mae cyfle i holl fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ddod i adnabod ei gilydd mewn digwyddiadau cymdeithasol amrywiol. Nid ar ddysgu y mae'r pwyslais yn ystod y digwyddiadau hyn ond yn hytrach ar ddefnyddio'r Gymraeg wrth gymdeithasu, wrth werthfawrogi diwylliant lleol, ac, yn bennaf oll, wrth fwynhau!

Blwyddyn 2 a'r Flwyddyn Olaf

Yn yr ail flwyddyn, a'r flwyddyn olaf, daw'r myfyrwyr iaith-gyntaf ac ail-iaith ynghyd i ddilyn yr un modiwlau, gan mwyaf. Mae peth darpariaeth ychwanegol yn yr ail flwyddyn yn unig, pan fydd myfyrwyr ail-iaith yn parhau i ddilyn modiwlau iaith ar wahân. Y mae'r cymorth ychwanegol yn parhau ym mlwyddyn dau, eto trwy gyfrwng Strategaeth Datblygu Personol.