Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Llwybr Ail-Iaith

Mae’r gallu i gyfathrebu’n glir ac yn hyderus yn y Gymraeg yn sgil pwysig ar gyfer eich cwrs gradd ac ar gyfer y gweithle ynghyd â defnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau cymdeithasol.

Mae’r llwybr ail iaith yn cynnig cyfle gwych i ddatblygu eich rhuglder a’ch hyder yn y Gymraeg ynghyd ag astudio ystod eang o fodiwlau iaith a llenyddiaeth. Cewch gyfle hefyd i ddatblygu sgiliau gwerthfawr ar gyfer y byd gwaith.

Blwyddyn 1

Yn ystod y flwyddyn gyntaf bydd myfyrwyr ar y llwybr ail iaith yn dilyn 4 modiwl yn y Gymraeg a fydd yn canolbwyntio ar y canlynol:

siart

 

Blwyddyn 2 a'r Flwyddyn Olaf

Yn yr ail flwyddyn, a'r flwyddyn olaf, daw'r myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith ynghyd i ddilyn yr un modiwlau, gan mwyaf.

Byddwch yn dilyn dau fodiwl penodol ar y llwybr ail iaith – ‘Sgiliau Iaith’ ac ‘Ysgrifennu Academaidd’ a fydd yn rhoi cyfle ichi barhau i ddatblygu eich hyder a’ch rhuglder wrth ddefnyddio’r iaith ar lafar ac yn ysgrifenedig. Cewch gyfle i edrych ar sut i ddefnyddio’r iaith mewn gwahanol sefyllfaoedd ynghyd ag astudio testunau amrywiol.


Gweithgareddau anffurfiol / allgyrsiol

Byddwch yn gwneud cyfnod o brofiad gwaith yn ystod eich cwrs gradd – profiad gwerthfawr iawn a fydd yn gosod sylfaen dda ichi ar gyfer ymgeisio am swyddi.
Cynigir llawer o sesiynau a gweithgareddau yn ystod y cwrs er mwyn cynnig cyfleoedd ichi ddefnyddio’r iaith yn anffurfiol a’r tu allan i’r ystafell ddosbarth.

Laura Howells
cyn-ddisgybl St Cenydd Comprehensive

'Ysgol y Gymraeg yw Ysgol fwyaf clos a mwyaf 
cyfeillgar y Brifysgol.  Mae’r staff yn barod i’ch helpu chi gydag unrhyw broblemau . Fel myfyrwraig ail iaith, mae fy iaith i wedi gwella llawer.’

Joseph Woodland
cyn-ddisgybl Pontllanffraith Comprehensive

‘Mae astudio'r Gymraeg yng Nghaerdydd yn llawer o hwyl. Mae'n hawdd iawn i siarad gyda'r darlithwyr am bopeth. Mae'n teimlo fel un teulu mawr yn yr ysgol.’

Sean Howe
cyn-fyfyriwr Coleg Cymunedol y Dderwen

'Yn ystod y flwyddyn hon, mae fy hyder i ddefnyddio'r Gymraeg wedi datblygu yn sylweddol. Teimlaf fy mod i'n gallu cymhwyso fy sgiliau llafar unrhyw le ac rwyf wedi cael llawer o gefnogaeth.'

Laura Jackson
cyn-ddisgybl Cowbridge Comprehensive

‘Rwy’n falch o fod wedi dewis astudio Cymraeg ym
Mhrifysgol Caerdydd.’