Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Israddedig

Myfyriwr yn codi nodiadau

Mae Ysgol y Gymraeg yn cynnig tri chynllun gradd ar gyfer is-raddedigion, sef Anrhydedd Sengl yn y Gymraeg, Cydanrhydedd yn y Gymraeg ac un o amryw o bynciau eraill, a LLB yn y Gyfraith a'r Gymraeg. Mae gennym hefyd radd ran-amser yn y Gymraeg.

Trefn fodiwlar sydd i'r cynlluniau gradd, ac rydym yn ymfalchïo yn yr amrywiaeth o fodiwlau a gynigir i fyfyrwyr. Ceir cnewyllyn o fodiwlau craidd, eang eu hystod, sydd â'r nod o sicrhau bod gan ein myfyrwyr sail gadarn yn y Gymraeg a'i llenyddiaeth. Ochr yn ochr â'r modiwlau craidd, cynigir nifer helaeth o fodiwlau dewisol sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr arbenigo mewn meysydd sy'n gweddu i'w diddordebau. Er enghraifft, wrth ddethol modiwlau dewisol gellir dilyn trywydd llenyddol (un ai'n ganoloesol neu'n ddiweddar), neu drywydd ieithyddol, neu gyfuniad o fodiwlau ar draws y meysydd hynny.