Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cynadleddau Chweched Dosbarth

Mae Ysgol y Gymraeg yn cynnal cynadleddau undydd ar gyfer myfyrwyr blynyddoedd 12 a 13. Maent yn gyfle gwych i ymweld â'r Ysgol, i gwrdd â'r darlithwyr ac i glywed darlithoedd sy'n berthnasol i'r cyrsiau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol.

Gweler isod am raglenni cynadleddau'r gorffennol:

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2010, Iaith Gyntaf [9 KB]: 22 Ionawr 2010

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2010, Ail Iaith [24 KB]: 21 Ionawr 2010

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2009, Iaith Gyntaf [9 KB]: 23 Ionawr 2009

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2009, Ail Iaith [9 KB]: 22 Ionawr 2009

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2008, Iaith Gyntaf [8 KB]: 25 Ionawr 2008

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2008, Ail Iaith [9 KB]: 24 Ionawr 2008

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2007, Iaith Gyntaf [8 KB]: 26 Ionawr 2007

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2007, Ail Iaith [9 KB]: 25 Ionawr 2007

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2006, Iaith Gyntaf [25 KB]: 27 Ionawr 2006

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2006, Ail Iaith [24 KB]: 26 Ionawr 2006

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2005, Iaith Gyntaf (pdf): 28 Ionawr 2005

Cynhadledd Chweched Dosbarth 2005, Ail Iaith [27 KB]: 7 Ionawr 2005

Bydd ysgolion a cholegau yn derbyn manylion pellach gennym yn nes at yr amser. Ond os ydych yn dymuno cael rhagor o wybodaeth cyn hynny, mae croeso ichi gysylltu â ni yma yn yr Ysgol.