Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ysgoloriaethau arbennig ar gyfer myfyrwyr sy'n ymgeisio am radd BA Anrhydedd Sengl yn y Gymraeg neu am radd BA Gydanrhydedd yn y Gymraeg ac un o'r pynciau canlynol: Archaeoleg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Ffrangeg, Cymdeithaseg, Athroniaeth, Cerddoriaeth ac Addysg. I gael ysgoloriaeth, bydd angen i chi wneud hyn:

Am ragor o fanylion cliciwch yma: Ysgoloriaethau Is-raddedig Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau 'Meddyliau Creadigol' Ysgol y Gymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn cynnig 5 ysgoloriaeth israddedig gwerth £3,000 yr un i
fyfyrwyr sydd am astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd yn 2015.

Bydd Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol Ysgol y Gymraeg yn gofyn i ymgeiswyr ateb y cwestiynau a
ganlyn:

Gellir anfon y cais atom ar unrhyw ffurf – a bydd creadigrwydd y cais yn cael ei ystyried hefyd. Dyma rai
syniadau ynglŷn â sut i gyflwyno’ch cais:
fideo, podcast, poster, cân, cyflwyniad, PowerPoint, traethawd, cerdd... unrhyw beth!
Byddwch mor greadigol â phosibl!

Anfonwch eich cais ar unrhyw ffurf at: cymraeg@caerdydd.ac.uk neu
Ysgol y Gymraeg, Adeilad John Percival Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum CF10 3EU

Dyddiad cau ceisiadau: 20 Chwefror 2015

Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd

Mae Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ar gael i fyfyrwyr israddedig amser-llawn sy’n dod o gartrefi incwm-is a fydd yn cychwyn ar eu hastudiaethau israddedig ym mis Medi. Mae gwerth y Bwrsariaethau yn amrywio o £300 i £1,000 y flwyddyn. Am ragor o fanylion ewch i safle Bwrsariaethau Is-raddedig Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol newydd yn cynnig 150 o ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig a fydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ysgoloriaethau hyn werth £3000 dros dair blynedd ac maent ar gael i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg a fydd yn cychwyn ar eu cyrsiau prifysgol yn 2015.

Mae dwy o'r ysgoloriaethau hyn wedi eu clustnodi ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dod i astudio'r Gymraeg (gradd sengl) yma yng Nghaerdydd yn 2015. Dyfernir yr ysgoloriaethau ar sail rhagoriaeth mewn papur arholiad a osodir gan Ysgol y Gymraeg.

Gellir lawrlwytho ffurflen gais yma. Noder mai'r dyddiad cau yw 15 Ionawr. Dylid dychwelyd y ffurflen gais at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â swyddfa’r Ysgol neu ewch i wefan y Coleg.

Am fanylion pellach ynglŷn â materion derbyn, cysyllter ag:

Y Swyddog Derbyn

Ffôn: +44 (0)29 208 74843
Ffacs: +44 (0)29 208 74604
Cyfeiriad:
Ysgol y Gymraeg

Adeilad John Percival
Prifysgol Caerdydd
Caerdydd
CF10 3EU