Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Mae dau fath o ysgoloriaeth yn ogystal â bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno dod i Gaerdydd i astudio Cymraeg.

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig ysgoloriaethau arbennig ar gyfer myfyrwyr sy'n ymgeisio am radd BA Anrhydedd Sengl yn y Gymraeg neu am radd BA Gydanrhydedd yn y Gymraeg ac un o'r pynciau canlynol: Archaeoleg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg, Ffrangeg, Cymdeithaseg, Athroniaeth, Cerddoriaeth ac Addysg. I gael ysgoloriaeth, bydd angen i chi wneud hyn:

Am ragor o fanylion cliciwch yma: Ysgoloriaethau Is-raddedig Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau Ysgol y Gymraeg

Mae'r ail fath o ysgoloriaeth ar gael i ymgeiswyr ar gyfer y radd BA Anrhydedd Sengl yn y Gymraeg, y graddau BA Cydanrhydedd yn y Gymraeg ac unrhyw bwnc arall, a'r radd LLB yn y Gyfraith a'r Gymraeg.

Gwerth yr ysgoloriaethau hyn yw £400 ac fe'u telir i'r ymgeiswyr llwyddiannus yn ddau daliad o £200 yr un dros ddwy flynedd, y cyntaf ar ddechrau'r flwyddyn academaidd gyntaf a'r ail ar ddechrau'r ail flwyddyn. Dyfernir yr ysgoloriaethau ar sail rhagoriaeth mewn papur arholiad a osodir gan Ysgol y Gymraeg.

Cynhelir yr arholiad ar gyfer Ysgoloriaethau 2014 ar 4 Mawrth 2014. Gellir sefyll yr arholiad yn ysgol neu goleg yr ymgeisydd (gyda chaniatâd y Prifathro neu'r Pennaeth) neu fe ellir ei sefyll yn Ysgol y Gymraeg. Dwy awr yw hyd y papur arholiad.

Bydd cynnwys y papur ysgoloriaeth fel a ganlyn:

Ymgeiswyr Iaith-Gyntaf: cwestiwn ar gynnwys llenyddol y cwrs Safon Uwch ynghyd â gwerthfawrogiad.

Ymgeiswyr Ail-Iaith: cwestiwn ar gynnwys llenyddol y cwrs Safon Uwch ynghyd â chyfieithiad o'r Saesneg i'r Gymraeg.

Mae copïau o hen bapurau ysgoloriaeth ar gael yma:

Papur Ysgoloriaeth 2002: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [12 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2002: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [11 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2003: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [19 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2003: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [16 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2006: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [18 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2006: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [18 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2007: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [16 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2007: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [18 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2008: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [20 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2008: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [19 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2009: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [18 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2009: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith[23 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2010: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [18 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2010: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [22 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2011: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [96 KB]

Papur Ysgoloriaeth 2011: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [79KB]

Papur Ysgoloriaeth 2012: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [314KB]

Papur Ysgoloriaeth 2012: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [434KB]

Papur Ysgoloriaeth 2013: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [208KB]

Papur Ysgoloriaeth 2013: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [226KB]

Papur Ysgoloriaeth 2014: Ar Gyfer Myfyrwyr Iaith Gyntaf [312KB]

Papur Ysgoloriaeth 2014: Ar Gyfer Llwybr Ail-Iaith [216KB]

Ni ellir dal dwy ysgoloriaeth ar yr un pryd. Os dyfernir dwy ysgoloriaeth i un unigolyn, bydd yn derbyn yr ysgoloriaeth uchaf ei gwerth (sef yr un a drafodir yn gyntaf uchod).

Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd

Mae Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ar gael i fyfyrwyr israddedig amser-llawn sy’n dod o gartrefi incwm-is a fydd yn cychwyn ar eu hastudiaethau israddedig ym mis Medi. Mae gwerth y Bwrsariaethau yn amrywio o £300 i £1,000 y flwyddyn. Am ragor o fanylion ewch i safle Bwrsariaethau Is-raddedig Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol newydd yn cynnig 150 o ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig a fydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ysgoloriaethau hyn werth £3000 dros dair blynedd ac maent ar gael i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg a fydd yn cychwyn ar eu cyrsiau prifysgol yn 2013.

Mae dwy o'r ysgoloriaethau hyn wedi eu clustnodi ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dod i astudio'r Gymraeg (gradd sengl) yma yng Nghaerdydd yn 2013. Dyfernir yr ysgoloriaethau ar sail rhagoriaeth mewn papur arholiad a osodir gan Ysgol y Gymraeg. Gosodir yr un papur arholiad ar gyfer yr ysgoloriaethau hyn ag a osodir ar gyfer ysgoloriaethau Ysgol y Gymraeg (gweler uchod).

Gellir lawrlwytho ffurflen gais yma. Noder mai'r dyddiad cau yw 15 Ionawr. Dylid dychwelyd y ffurflen gais at gwybodaeth@colegcymraeg.ac.uk. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â swyddfa’r Ysgol neu ewch i wefan y Coleg.

Am fanylion pellach ynglŷn â materion derbyn, cysyllter ag:

Y Swyddog Derbyn

Ffôn: +44 (0)29 208 74843
Ffacs: +44 (0)29 208 74604
Cyfeiriad:
Ysgol y Gymraeg

Adeilad John Percival
Prifysgol Caerdydd
Caerdydd
CF10 3EU