Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Diwrnodau Agored

Os ydych yn gwneud cais i ddod i astudio'r Gymraeg yng Nghaerdydd byddwn gan amlaf yn eich gwahodd i un o'n diwrnodau agored. Rydym yn cynnal diwrnodau agored arbennig ar gyfer ymgeiswyr am y radd anrhydedd sengl, ar gyfer ymgeiswyr am raddau cydanrhydedd a hefyd ar gyfer ymgeiswyr am y radd LLB yn y Gyfraith a'r Gymraeg. Wrth gwrs, os ydych yn ymgeisio am fwy nag un radd yng Nghaerdydd fe allech gael gwahoddiad i ddau neu dri o'r diwrnodau agored hyn. Os nad ydych yn siwr ar ba ddiwrnod i ddod, cysylltwch â ni ac fe gawn drafod beth fyddai orau ichi.

Mae'n diwrnodau agored yn achlysuron anffurfiol a chyfeillgar. Ynddynt fe gewch wybodaeth bellach am fywyd yn y Brifysgol ac am natur y cyrsiau yr ydych wedi ymgeisio amdanynt. Maent yn gyfle i weld y Brifysgol ac i gwrdd â staff yr Ysgol a hefyd i siarad â rhai o'r myfyrwyr presennol.

Byddwn yn annog pawb sy'n gwneud cais i geisio dod i Ddiwrnod Agored gan eu bod yn gyfleoedd heb eu hail i gael blas ar fywyd myfyriwr yn Ysgol y Gymraeg.

Dyma ddyddiadau ein Diwrnodau Agored ar gyfer y flwyddyn 2013-14:

Diwrnod Agored Gradd Anrhydedd Sengl

14 Chwefror 2015

Diwrnod Agored Gradd Gydanrhydedd

18 Chwefror 2015

11 Mawrth 2015

Diwrnod Agored Cyffredinol

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnal Diwrnodau Agored Cyffredinol hefyd (yn bennaf ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 12). Ceir rhagor o wybodaeth ar safle Diwrnodau Agored y Brifysgol.

Diwrnod Gwybodaeth y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Cyfle i ddarpar fyfyrwyr ddarganfod mwy am astudio'r pynciau canlynol yma yng Nghaerdydd:

 

 

Dolenni Prifysgol Caerdydd