Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Gofynion derbyn

Os ydych yn dymuno astudio am radd lawn-amser, dylech wneud cais drwy lenwi ffurflen UCAS. Am ragor o wybodaeth edrychwch ar y tudalen 'sut i wneud cais'.

Ar gyfer y radd anrhydedd sengl yn y Gymraeg rydym fel arfer yn gofyn am o leiaf dri phwnc Lefel A (gan gynnwys y Gymraeg), neu ddau bwnc Lefel A a'r Fagloriaeth Gymreig. Ond rydym hefyd yn croesawu cyfuniadau gwahanol o gymwysterau, megis dau bwnc Safon Uwch (gan gynnwys y Gymraeg) a dau bwnc Safon Uwch Gyfrannol, neu ddau bwnc Safon Uwch ynghyd â'r Fagloriaeth Gymreig. Ein cynnig nodweddiadol ar gyfer y radd anrhydedd sengl yn y Gymraeg yw ABB yn eich Lefel A, gan gynnwys gradd B yn y Gymraeg i fyfyrwyr iaith gyntaf a gradd A yn y Gymraeg i fyfyrwyr ail iaith, neu AB (gan gynnwys gradd A yn y Gymraeg i fyfyrwyr ail iaith a gradd B yn y Gymraeg i fyfyrwyr iaith gyntaf) â'r Fagloriaeth Gymreig. Ond cofiwch y byddwn bob tro yn ystyried pob cais yn unigol.

Mae'r cynigion nodweddiadol ar gyfer y graddau BA cyndanrhydedd a'r radd LLB integredig yn y Gyfraith a'r Gymraeg yn amrywio yn ôl y pwnc arall a astudir. Cewch ragor o wybodaeth am y rhain drwy edrych ar y prosbectws neu drwy gysylltu â'r Ysgol.

Wrth gwrs, mae'n gyffredin bellach i fyfyrwyr fod yn astudio am nifer o gymwysterau gwahanol. Oherwydd hynny mae ein cynigion yn gallu amrywio o unigolyn i unigolyn. Ymhellach, mae'r Ysgol yn barod iawn i ystyried ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â chymwysterau gwahanol i'r arfer. Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi derbyn myfyrwyr a chanddynt gymwysterau Safon Uwch, Safon Uwch Gyfrannol, y Fagloriaeth Gymreig, Tystysgrif Addysg Alwedigaethol Uwch, y Fagloriaeth Ryngwladol, a chymwysterau Cymraeg i Oedolion. Ond os oes gennych unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud ag addasrwydd eich cymwysterau, cysylltwch â ni ac fe gawn drafod y posibiliadau sydd ar gael ichi. Mae amodau arbennig ar gyfer myfyrwyr aeddfed (gallant ymgeisio ar sail profiad yn ogystal ag ar sail cymwysterau) ac fe'u croesewir yn gynnes gan yr Ysgol.

I gysylltu â'r Ysgol am brosbectws neu ragor o wybodaeth:

Y Swyddog Derbyn

Ffôn: +44 (0)29 208 74843
Ffacs: +44 (0)29 208 74604
Cyfeiriad:
Ysgol y Gymraeg

Adeilad y Dyniaethau
Rhodfa Colum
Prifysgol Caerdydd
Caerdydd
CF10 3EU