Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Beth yw’r radd hon?

Mae’r MA newydd hon mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn gyfle i archwilio agweddau amrywiol ar Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ac ennill cymhwyster ar lefel Meistr. Bydd cynnwys y radd yn cael ei deilwra yn ôl eich diddordebau ymchwil a’r arbenigedd a gynigir gan Ysgol y Gymraeg.

Mae arbenigedd y staff yn rhychwantu nifer o feysydd yn ymwneud ag Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd gan gynnwys:

Byddwn yn ymgynghori â chi ynglŷn â’r union ddewisiadau a fydd ar gael yn ystod y broses o wneud cais.

Mae’r radd hefyd yn cynnwys y modiwl ‘Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol’. Yma, dysgir sut i ddefnyddio ystod eang o ffynonellau, ymgyfarwyddo â methodolegau ymchwil a chyflwyno gwaith yn broffesiynol ac yn raenus. Ceir cyfle hefyd i gael profiad gwaith ymarferol.

Fe ellir astudio’r radd trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg neu yn ddwyieithog. Bydd cyfle i fyfyrwyr nad ydynt yn rhugl eu Cymraeg llafar a/neu ysgrifenedig ddilyn cyrsiau dysgu a gloywi Cymraeg.

 

Beth yw hyd y cwrs?

Bydd y cwrs yn para un flwyddyn o’i ddilyn yn amser llawn neu ddwy flynedd o’i ddilyn yn rhan-amser.  

 

Beth yw manteision y radd hon?

Mae Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd yn rhoi pwys mawr ar ymchwil flaengar o’r safon uchaf ac ar ddatblygu sgiliau ymchwil a sgiliau trosglwyddadwy. Yn ôl arolygon safonol, fe osodir yr Ysgol ar frig y tablau ar gyfer Astudiaethau Celtaidd.

Mae’r radd hon yn datblygu gwybodaeth a medrau a all arwain at amrywiaeth eang o swyddi mewn meysydd megis:

 

Sut y caiff y radd ei dysgu a’i hasesu?

Mae’r radd MA hon yn defnyddio sawl dull gwahanol o ddysgu ac addysgu. Yn ystod eich gradd, byddwch yn mynychu darlithoedd, seminarau a gweithdai, yn cyflawni tasgau ymarferol, ac yn cwblhau darnau estynedig o waith annibynnol dan gyfarwyddyd tiwtor.

Yn Rhan 1, byddwch yn dilyn tri modiwl craidd gan gyflawni’r asesiadau hyn:

Yn Rhan 2, byddwch yn gweithio ar brosiect ymchwil estynedig (60 credyd)

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr MA mewn Astudiaethau Celtaidd cysylltwch â Dr Siwan Rosser:

 

Dr Siwan Rosser

Ffôn: +44(0)29 208 74843