Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

MA mewn Astudiaethau Celtaidd Cynnar

Dysgir y radd hon ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol Hanes ac Archaeoleg Prifysgol Caerdydd. Cewch fanylion llawn am y cynllun gan yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg.

Lluniwyd y rhaglen hon er mwyn cyflwyno myfyrwyr i wahanol agweddau ar y Byd Celtaidd drwy ffynonellau archaeolegol, hanesyddol, llenyddol a chwedlonol. Mae'r radd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu dealltwriaeth feirniadol ynghylch y bobl hynny y rhoddwyd yr enw 'Celtiaid' arnynt, o'r dystiolaeth Ewropëaidd gynharaf hyd at y dystiolaeth hanesyddol a llenyddol sy'n deillio o Brydain yn yr Oesoedd Canol cynnar.

Am fanylion pellach: Gwefan Ysgol Hanes ac Archaeoleg