Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Gwybodaeth i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Astudio Ôl-raddedig

Mae Ysgol y Gymraeg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr o dramor sy’n dymuno astudio ar gyfer eu gradd MPhil (cwrs blwyddyn), PhD (cwrs 3 blynedd) neu'r MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd drwy gyfrwng y Saesneg. Yn ddiweddar mae myfyrwyr ôl-raddedig yr Ysgol wedi dod o bedwar ban byd gan gynnwys Algeria, Patagonia, Catalonia, Tsiena, Iwerddon ac UDA.

 

Enw: Christina Marie Wagoner

Dod o: Carrollton, Texas, UDA

MPhil: Ethnoganolrwydd v. Amlddiwylliannedd: Dadansoddiad Cymharol o Bolisi Iaith yng Nghymru ac yn Tecsas

Ariannu:Ysgoloriaeth Ymchwil Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd a hunan-ariannu

"Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd oedd y dewis gorau i’m gyrfa ôl-raddedig, gan fy mod wedi derbyn croeso, anogaeth, a’r cyfle i fanteisio’n llawn ar fy ymchwil a thrafod syniadau gydag ysgolheigion eraill.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariannu ac Ysgoloriaethau

Mae'n rhaid i fyfyrwyr ddod o hyd i gyllid i'w hariannu eu hunain, ond mae ysgoloriaethau hael ar gael. Mae nifer o fyfyrwyr presennol a myfyrwyr y gorffennol wedi cael arian oddi wrth sefydliadau megis Comisiwn Fulbright a'r Cyngor Prydeinig. Dyma rai o'r ysgoloriaethau a gynigir gan Brifysgol Caerdydd:

MA / PhD – Ysgoloriaethau Rhyngwladol Ysgol y Gymraeg


Dyddiad Cau: 22 March 2015

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

Ysgoloriaeth Ryngwladol Prifysgol Caerdydd


Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

 

Y Profiad Cymreig      

Er mwyn gwneud y mwyaf o’ch amser yng Nghymru mae croeso i fyfyrwyr fynychu cyrsiau dysgu Cymraeg yn ogystal â modiwlau sy’n ymdrin â diwylliant a llenyddiaeth Cymru. Ymhlith y modiwlau mae Diwylliant a Llên Gwerin Cymru, Cymru a’r Iaith Gymraeg, a Llenyddiaeth Gymraeg Fodern. Mae’r Ysgol a’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion (a leolir yn yr Ysgol) yn cynnal cyrsiau Cymraeg a'r Ysgol sy'n talu eich ffioedd ar gyfer y cyrsiau hyn.

Cyrsiau Haf y Ganolfan Cymraeg i Oedolion [402 KB]

Ffurflen Ymrestru [214 KB]

 

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America

Sefydlwyd Canolfan Uwchefrydiau Cymry America yn 2001 er mwyn hybu astudio diwylliant, iaith, llên a hanes y Cymry ar gyfandiroedd America, ac yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, Canada a Phatagonia.

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America

 

Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio

Sefydlwyd yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio yn gynnar yn 2005 er mwyn ffurfioli diddordebau ymchwil yn Ysgol y Gymraeg ym maes cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, sosioieithyddiaeth, astudiaethau ieithyddol cymwysedig a chymdeithaseg yr iaith yn gyffredinol.

Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio

 

Am ragor o fanylion cysylltwch â:

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost

Ffôn: +44 (0)29 208 74843
Ffacs: +44 (0)29 208 74604
Cyfeiriad:
Ysgol y Gymraeg

Prifysgol Caerdydd
Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU

 

 

 

*Os nad y Saesneg yw eich mamiaith bydd angen ichi brofi pa mor rhugl ydych ar lafar ac yn ysgrifenedig cyn ichi gael eich derbyn ar Raglen MA, MPhil neu PhD. Mae angen sgôr o 6.5 o leiaf yn y Prawf Iaith Saesneg (IELTS). Noder y caiff unrhyw gymwysterau sy’n perthyn yn neilltuol i wlad arall eu hystyried yn ôl eu teilyngdod.

Fel arfer, dylai ymgeiswyr feddu ar radd dosbarth cyntaf neu 2:1 mewn pwnc perthnasol. (Mae hyn yn cyfateb i GPA o fwy na 3.0 yn UDA). Gellir cyfweld â myfyrwyr o dramor dros y ffôn neu’r we os nad ydynt yn medru mynychu cyfweliad yn yr Ysgol.