Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Ysgol y Gymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn falch o allu cynnig gwerth dros 100,000 o ysgoloriaethau eleni. Mae hyn yn cynnwys cyllid hael i ymgeiswyr syn ystyried astudio gradd MA neu PhD.

Ceisiadau

Gellir gwneud cais drwy lenwir ffurflen gais uchod.

Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgoloriaeth:

Ceisiadau am radd PhD gan fyfyrwyr rhyngwladol a chartref 22 Mawrth 2015

Ceisiadau am radd MA gan fyfyrwyr cartref 30 Mehefin 2015

Ceisiadau am radd MA gan fyfyrwyr rhyngwladol 22 Mawrth 2015

Ysgoloriaethau Eraill:

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr

Ceir rhagor o wybodaeth am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr Prifysgol Caerdydd yma.

Ysgoloriaeth Llywodraeth Iwerddon

Ariennir yr ysgoloriaeth lawn hon gan Lywodraeth Iwerddon. Dyfernir yr ysgoloriaeth i un myfyriwr sydd am astudio'r MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ac sy'n siarad yr Wyddeleg. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dysgu modiwlau Gwyddeleg i ddechreuwyr yn yr Ysgol.

PWYSIG Cyn gwneud cais am ysgoloriaeth sicrhewch eich bod hefyd wedi gwneud cais i Brifysgol Caerdydd i ddilyn gradd l-raddedig yma.

Am ragor o fanylion cysylltwch :

Ceren Roberts

Ffn: +44(0)29 208 75659

 

Adnoddau Cysylltiedig