Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Ysgol y Gymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn falch o allu cynnig gwerth dros 100,000 o ysgoloriaethau eleni. Mae hyn yn cynnwys cyllid hael i ymgeiswyr syn ystyried astudio gradd MA neu PhD.

Ceisiadau

Gellir gwneud cais drwy lenwir ffurflen gais uchod.

Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgoloriaeth:

Ceisiadau am radd PhD gan fyfyrwyr cartref 22 Mawrth 2015, Ceisiadau am radd PhD gan fyfyrwyr rhyngwladol 31 Mai 2015

Ceisiadau am radd MA gan fyfyrwyr cartref 30 Mehefin 2015

Ceisiadau am radd MA gan fyfyrwyr rhyngwladol 31 Mai 2015

Ysgoloriaethau Eraill:

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr

Ceir rhagor o wybodaeth am Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr Prifysgol Caerdydd yma.

Ysgoloriaeth Llywodraeth Iwerddon

Ariennir yr ysgoloriaeth lawn hon gan Lywodraeth Iwerddon. Dyfernir yr ysgoloriaeth i un myfyriwr sydd am astudio'r MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ac sy'n siarad yr Wyddeleg. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dysgu modiwlau Gwyddeleg i ddechreuwyr yn yr Ysgol.

Dyddiad cau – 31 Mai 2015

PWYSIG Cyn gwneud cais am ysgoloriaeth sicrhewch eich bod hefyd wedi gwneud cais i Brifysgol Caerdydd i ddilyn gradd l-raddedig yma.

Am ragor o fanylion cysylltwch :

Ceren Roberts

Ffn: +44(0)29 208 75659

 

Adnoddau Cysylltiedig