Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Graddio 2014

Bydd seremoni raddio Ysgol y Gymraeg yn cael ei chynnal ddydd Iau 17 Gorffennaf 2014 am 10:00am yn Neuadd Dewi Sant.

Yn dilyn y seremoni, cynhelir derbyniad i'r graddedigion a'u teuluoedd yn y Prif Adeilad.

Bydd gwahoddiadau i'r derbyniad yn cael eu hanfon at y sawl sy'n graddio ddechrau mis Mehefin.

Pwyswch yma am ragor o fanylion ynglyn â graddio.