Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cofrestru

Blwyddyn 1


Mawrth, 23 Medi

9:30   Sesiwn croesawu (Ystafell 1.69, Ysgol y Gymraeg). 
10.00-1.00  Cyfle i gwrdd â'r staff a thrafod eich rhaglen radd (Ysgol y Gymraeg).


Mercher, 24 Medi

9.00–12.00  Cofrestru'r Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol: ar gyfer dewis modiwlau mewn pynciau eraill (lle bo angen).


1.00-4.00 Cofrestru'r Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol: ar gyfer myfyrwyr sydd yn dilyn gradd gydanrhydedd (lle bo angen).


Iau, 25 Medi

10.00-12.00  Ymweliadau â Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol. Bydd manylion llawn ar hysbysfwrdd Ysgol y Gymraeg.


12:00 -1:00 Sgwrs gyda’r Adran Gyllid (Sgwrs cyfrwng Cymraeg yn 1.69 a sgwrs cyfrwng Saesneg yn 1.72)


Gwener, 26 Medi

2.00  Cyflwyniad i Ysgol y Gymraeg (Iaith gyntaf: Ystafell 1.69, Ail Iaith: Ystafell 1.72, Ysgol y Gymraeg).