Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Cysylltiadau a Phobl

Manylion Cyswllt y Staff 

Myfyrwyr yn eistedd ar y lawnt ger Adeilad y Dyniaethau

Manylion cyswllt ar gyfer pob aelod o staff yr Ysgol, ynghyd â dolenni i'w proffiliau.

Gwybodaeth Gyffredinol

Ysgol y Gymraeg

Ffon: +44 (0)29 208 74710
Ffacs: -
Cyfeiriad:
Prifysgol Caerdydd

Adeilad John Percival 
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU

Lleoliadau a Mapiau Prifysgol Caerdydd