Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Dr Juliette Wood MA (Cymru), PhD (Pennsylvania), MLitt (Oxon.)

Gorolwg

Dr Juliette Wood Swydd: Tiwtor E-bost: WoodJ1@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 74843
Ffacs: -
Estyniad: 77266
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif Ddiddordebau Ymchwil

Arbenigwraig ar lên gwerin yw’r Dr Juliette Wood. Fe’i hyfforddwyd yn yr Unol Dalethiau, ond mae bellach yn byw ym Mhrydain. Mae’n arbenigo ar lên gwerin ganoloesol a’r traddodiad Celtaidd, ac yn ymddiddori yn yr adfywiad cyfoes ym maes Celtigrwydd.Yn ogystal â chyfrannu at raglenni teledu a radio ar bynciau yn ymwneud â llên gwerin, ei phrif ddiddordeb ar hyn o bryd yw’r berthynas rhwng y traddodiad canoloesol a’r diwylliant poblogaidd, ac yn arbennig y mudiadau hynny a ddisgrifir fel rhai’r ‘Oes Newydd’.

Mae Dr Wood wedi bod yn Llywydd ac yn Ysgrifennydd y Folklore Society a leolir yn Sefydliad Warburg yn Llundain; mae ar hyn o bryd yn un o’r cyfarwyddwyr. Dros y blynyddoedd, cyhoeddwyd nifer o’i herthyglau ar astudiaethau gwerin ac ar naratif ganoloesol yn Studia Celtica, Études Celtiques, a Folklore. Mae hi newydd gael ei phenodi yn Ddarlithydd Ymchwil Er Anrhydedd yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, dan nawdd Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Bydd y penodiad yn parhau am 5 mlynedd.

Proffil Dysgu

MA mewn Astudiaethau Gwerin
  • CYD050 Traddodiad Naratif Cymru
  • CYD047 Theori Llên Gwerin ac Ethnoleg
  • CYD051 Welsh Identity in Folklore and Popular Culture
MA mewn Astudiaethau Celtaidd Cynnar
  • CYD733 Arthur y Cymry

Cyhoeddiadau

Detholiad o gyhoeddiadau

Rhifyn newydd rhithwir Folklore. Ceir dolen at y rhifyn yma

Eternal Chalice: The Enduring Legend of the Holy Grail (I.B. Tauris, 2008).

‘Where Does Britain End? The Reception of Geoffrey of Monmouth in Scotland and Wales’, tt. 9-24 yn Rhiannon Purdie and Nicola Royan goln, The Scots and Medieval Arthurian Legend (D.S. Brewer, 2005).

‘Caerleon Restaurata: The Narrative World of Early Medieval Gwent’, tt. 317-30 yn Miranda Green a Ray Howell goln, Gwent in Prehistory and Early History (The Gwent County History Vol. I) (Cardiff 2004).

‘A Welsh Triad: Charlotte Guest, Marie Trevelyan, Mary Williams’, tt. 259-76 yn Carmen Blacker a Hilda Ellis Davidson goln, Women and Tradition: A Neglected Group of Folklorists (Durham NC, 2001).

‘Nibbling Pilgrims and the Nanteos Cup: A Cardiganshire Legend’, in Gerald Morgan ed., Nanteos: A Welsh House and its Families (Llandysul, 2001).

‘The Holy Grail: From: Romance Motif to Modern Genre’, Folklore, 111 (2000), 169-90.

‘The Melusine Legend in Wales: Modern Period’, tt. 297-314, yn Jeanne Boivin a P Mac Cana goln, Melusines: continentales et insulaires (Paris, 1999).

‘The Horse in Welsh Folklore’, yn Sioned Davies a Nerys Ann Jones goln, The Celtic Horse (Cardiff, 1997).

Myfyrwyr l-raddedig

Myfyrwyr PhD Cyfredol