Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Yr Athro Colin H Williams

Gorolwg

Yr Athro Colin H Williams Swydd: Athro Ymchwil E-bost: WilliamsCH@caerdydd.ac.uk
Ffn: +44(0)29 208 74843
Ffacs: -
Estyniad: 77266
Lleoliad: Adeilad John Percival

Prif ddiddordebau ymchwil

Proffil Dysgu

BA yn y Gymraeg: Blwyddyn Un
  • CY1745 Cymru a’i Diwylliant (cyfrannwr)
  • CY1744 O Destun i Draethawd (cyfrannwr)
BA yn y Gymraeg: Yr Ail Flwyddyn a'r Flwyddyn Olaf
  • CY2282 Cynllunio Ieithyddol
MA yn y Gymraeg/ MA mewn Astudiaethau Gwerin
  • CYD041 Hunaniaeth, Iaith a Chymdeithas
  • CYD031 Ysgolheictod y Gymraeg (cydlynydd)
  • CYD043 Cymru ac America (cyfrannwr)
Rhaglen i fyfyrwyr preswyl o Brifysgol Colgate
  • 'Wales and the Welsh Language' (cydlynydd)

Cyhoeddiadau

 

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil

Aelod gweithgar o Rwydwaith Prifysgolion Ewrop ar Amlddiwyllianedd

'Globaleiddio, Moderniaeth ac Iaith: Safbywntiau Newydd ar Iaith mewn Addysg'

http://parlamaidalba.wordpress.com/2011/11/18/turas-gu-eireann-a-tuath-gaidhlig-gaeilge/

'Ewrop Aml Iaith' - Y Cyngor Prydeinig

ARUC: Les savoirs de la gouvernance communataire
Platforme[251 KB]

‘From Act to Action: Deddfwriaeth Ieithyddol yng Nghymru, Y Ffindir ac Iwerddon’. Noddir gan Svenska Kuturfonden, EBLUL, Foras Na Gaeilge a Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

‘Comisiynwyr Ieithyddol: Cymariaethau Rhyngwladol’

‘Heddychiaeth a Christnogaeth’

Yr Iaith Wyddeleg:Strategaeth 20 Mlynedd Llywodraeth Iwerddon, gweler yma.

Myfyrwyr l-raddedig

Myfyrwyr PhD Cyfredol

William Roberts: 'Public Parades and Identity'

Ifor Gruffydd: Strategaethau Cynllunio Ieithyddol

Steve Eaves: Cynllunio Ieithyddol: Ymwybyddiaeth ac Hyfforddiant

Lucy Morrow: 'Language and Celtic Ethnicity in Contemporary Ireland and Wales' (ar y cyd â’r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost).

Sean Ó Connor: ‘The Irish Language in the Justice System’ (ar y cyd â’r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost).

Jenny Marshall: (Ysgoloriaeth KESS) Dulliau Dysgu a'r Economi Digidol (ar y cyd â'r Dr Adrian Price)

Christina Wagoner: 'South Wales and North Texas: Language-in Education and Multilingualism'

Geraint Whittaker: 'Everyday Welshness in Migrant Communities: A Geographic Comparison' (ar y cyd â’r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost).